Astma hos katter

Katt med astma

Tilsynelatende ut av det blå begynner katten plutselig å lage pipelyder når den puster og ser på deg med store pupiller: pelsnøstet ditt har et astmaanfall. Hvordan du kjenner igjen astma hos katter og hva du kan gjøre for å hjelpe katten på best mulig måte, kan du lese mer om i denne artikkelen.

Hvor farlig er astma hos katter? 

Det er ikke uvanlig at katter lider av det som er kjent som katteastma, en allergisk betennelse i bronkiene (bronkitt). Alle aldersgrupper og katteraser kan lide av sykdommen. Siamesere rammes imidlertid oftere enn andre katteraser.

Enhver form for katteastma kan under visse omstendigheter være livstruende. Alvorlige anfall eller anafylaktiske sjokk kan for eksempel føre til farlige situasjoner for katten.

Hvordan oppstår astma hos katter? 

Allergier kan, akkurat som hos oss mennesker, til enhver tid også oppstå spontant hos katter. Spesielt husstøvmidd, pollen eller parfymert kattesand forårsaker ofte en akutt type (type 1) allergi i sammenheng med katteastma.

Etter den første kontakten med allergenet (f.eks. pollen), frigjør immunsystemet spesifikke antistoffer (beskyttende proteiner). Disse binder seg deretter til spesifikke immunceller (basofile granulocytter og mastceller). Denne prosessen kalles sensibilisering.

Innsnevring av bronkiene

Dersom katten på nytt kommer i kontakt med allergenet, vil allergenet binde seg til antistoffene i løpet av noen få sekund til minutt. Resultatet er en massiv frigjøring av betennelsesmediatorer som for eksempel histamin. Disse forårsaker deretter en astmatypisk innsnevring av bronkiene.

På den ene siden tekker muskulaturen i bronkieveggen seg sammen, på den andre siden dannes det tyktflytende slim. Bronkialmuskulaturen blir stadig tykkere med tiden og slimhinnecellene vokser. I tillegg lagrer kroppen bindevev (fibrose). Den manglende elastisiteten snevrer inn bronkiene ytterligere.

Symptomer på katteastma

Feline astma oppstår i løpet av få sekunder til minutter. Hvor ofte katten viser allergiske symptomer, er derimot avhengig av hvor hyppig kontakten med allergenet er. Fins dette i umiddelbar nærhet av katten til daglig, oppstår astma heller kronisk enn akutt.

Berørte katter viser symptomer som: 

  • tørrhoste og evt. kortpustethet (munnpust) og blåaktig slimhinne
  • økt svakhet og manglende bevegelseslyst
  • rødhet, hevelse og evt. dannelse av knuter på huden og slimhinnene
  • økt kløe
  • avhengig av omfanget av den allergiske reaksjonen kan astma forårsake et livstruende anafylaktisk sjokk

Når er det rådelig å dra til dyrlegen?

Hvis du oppdager tegn på en allergisk reaksjon hos katten din, er det tilrådelig med et veterinærbesøk.

Spesielt ved alvorlige allergiske reaksjoner der katten er kortpustet og viser munnpust bør veterinæren oppsøkes umiddelbart. Veterinæren kan forbedre den livstruende situasjonen betydelig i løpet av få minutter ved å gi oksygen og bronkieutvidende medisiner.

Astma hos katt © Evgenia Terekhova / stock.adobe.com

Hvordan diagnostiseres astma hos katter? 

Diagnosen av katteastma stilles etter samtale med eieren (anamnese) og den generelle kliniske undersøkelsen, vanligvis basert på en detaljert undersøkelse av luftveiene.

Å undersøke slimhinnene (f.eks. i munnen) hjelper også med å stille en diagnose, siden blå misfarging indikerer oksygenmangel.

Blod- og lungeundersøkelser

En blodprøve gir informasjon om antall eosinofile granulocytter. Hvis disse immuncellene øker i blodet, kan dette være et tegn på allergi eller parasittangrep. Sistnevnte kan da utelukkes ved å undersøke avføringen.

En røntgenundersøkelse er også nyttig for den strukturelle evalueringen av lungene og det omkringliggende vevet. Ved bruk av bronko-alveolær lavage, det vil si en lungeskylleprøve, er det også mulig å gjennomføre en cytologisk undersøkelse.

Utfordrende å bestemme spesifikke allergener

Dessverre er det ofte vanskelig å oppdage det forårsakende allergenet, noe som ofte fører til at den grunnliggende årsaken til katteastma ikke blir oppdaget. Det er derfor nyttig å fjerne allergener som duftende kattesand eller røyk fra sigaretter fra kattens umiddelbare nærhet. Hvis situasjonen bedres, kan det antas at det er det utløsende allergenet.

Hvordan kan astma behandles? 

Behandling av astma hos katter er som enten en akuttbehandling eller behandling for kronisk katteastma:

  • Akuttbehandling: Akutte og alvorlige allergiske reaksjoner krever raske tiltak som administrering av oksygen og bronkieutvidende medikamenter. Siden det dreier seg om en livstruende situasjon må katten forbli under veterinærtilsyn etterpå .
  • Kronisk katteastma: For å undertrykke immunforsvaret og unngå overreaksjoner kan veterinæren i visse tilfeller gi immundempende midler i form av tabletter eller inhalasjonsspray. I tillegg bør allergenene fjernes fra husholdningen.

Hvordan er prognosen? 

Prognosen for astma hos katter kan ikke generaliseres. Det fins mange katter som bare viser milde allergiske symptomer gjennom hele livet, mens noen katter har tendens til anafylaktisk sjokk. Sistnevnte kan ende livstruende dersom de ikke oppdages og behandles i tide.

Ved regelmessig overholdelse av den korrekte medisineringen eller ved å fjerne allergenene fra kattens omgivelse forbedres prognosen betydelig.

Kan astma hos katter forhindres?

Allergier, og dermed også astma, opptrer spontant og kan ikke alltid unngås. Dersom dyreeieren allerede vet hvilket allergen katten reagerer på, bør det hvis mulig fjernes fra kattens omgivelser.

Det er også tilrådelig å unngå røyking rundt katter, å bruke uparfymert kattesand og å regelmessig fjerne støv fra husholdningen.

Våre mest populære artikler
2 min

Katteår

Det er velkjent og forholdsvis enkelt å beregne alderen til en hund – ett hundeår tilsvarer syv menneskeår, selv om det også er avhengig av hundens rase og vekt. Men hvordan kan en beregne kattealderen? Og hvor gammel blir katter egentlig? Fra hvilken alder gjelder katter som seniorer?

3 min

Skal katter bades?

De fleste hundene bades eller besøker hundefrisøren med jevne mellomrom. Men hvordan ser pelspleien ut for kattene? Kan eller bør katter bades?

4 min

Urinveisinfeksjon hos katter

Til tross for at dagens huskatter ligner mye på deres ville forfedre, både psykisk og fysisk, har samlivet med menneskene endret deres livssituasjon. Et kosthold basert på ferdigmat, målrettet seleksjon hva gjelder avl og reproduksjon, samt ulike infeksjoner bidrar til at huskattene lider av sykdommer som de ville forfedrene deres ikke kjenner til. Urinveisinfeksjoner er en av disse.