Personvern

Kjære zooplus-kunder, kjære besøkere på vår nettside, vern av dine personopplysninger er for oss et viktig tema. Her finner du informasjon om hvilke data vi lagrer og bearbeider når du besøker hjemmesiden og nettbutikken vår

En kort oversikt

1. Hvem er ansvarlig for bearbeidelsen av dataene?

Ansvarlig for bearbeiding av personopplysninger på nettsiden er zooplus SE (heretter: zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 München. Mer informasjon finner du her.

Du kan kontakte vår personvern-ansvarlige, Dr. Philipp Herrmann,gjennom vår Privacy Portal:

- Jeg har en zooplus kundekonto, klikk her

- Jeg har ikke en zooplus kundekonto, klikk her

Vår personvern-ansvarlige kan du også nå via e-post-adressen ph@hwdata.de

2. Hvilke data bearbeides når du besøker hjemmesiden vår?

Når du besøker hjemmesiden vår sender nettleseren din forskjellige datasetninger til vår server, som er nødvendige for presentasjonen av nettsiden og for å sikre teknisk stabilitet og sikkerhet. Disse lagres I såkalte Logfiles, (loggfiler), derunder også din IP-Adresse.

3. Brukes Cookies på hjemmesiden?

Ja. På hjemmesiden vår brukes forskjellige cookies eller informasjonskapsler. Detaljert informasjon om deres funksjonsmåter, hvordan du kan slette eller forhindre lagring av dem finner du i personverninformasjon eller i preferansesenteret.

4. Bruker vi Analyse-Tools på nettsiden vår?

Ja. Vi arbeider med forskjellige leverandører for å optimere presentasjonen og gjøre tilbudene våre mer behovsorientert. Detaljert informasjon om disse tjenesteyterne, funksjonen av analyse-verktøy og muligheten du har for å slå av disse verktøyene, finner du også i preferansesenteret.

5. Benytter vi bruker-relatert reklame?

Ja. Vi samarbeider med tjenesteytere som bl.a. ved hjelp av cookies og reklame-ID's kan vise interesse-relatert reklame for oss eller reklamepartnere. Detaljert informasjon om disse tjenesteyterne, funksjonen av analyseverktøy og hvordan du kan slå av disse finner du også  i preferansesenteret.

6. Gir vi dine opplysninger videre til tredjepart?

Nei. Vi gir ikke dine opplysninger videre til uautoriserte tredjeparter. I tillegg sikrer vi at vi har fullført de nødvendige ordrebehandlingsavtalene med eksterne leverandører.

7. Hvem kan du spørre om noe er uklart?

Ved spørsmål rundt temaet personvern, vennligst skriv til service@zooplus.no eller til vår personvern-ansvarlige.

Vi tar gjerne imot forespørsler via vår Privacy Portal:

- Jeg har en zooplus kundekonto, klikk her

- Jeg har ikke en zooplus kundekonto, klikk her

8. Hvordan kan jeg trekke samtykke eller protestere mot bearbeidelse?

Her gir vi en kort oversikt over mulighetene. Mer informasjon finner du lenger nede i vårt personvern.

a. Cookies og liknende teknologi – Besøk preferansesenteret i appen vår eller på hjemmesiden. Vi kan dessverre ikke endre innstillingene for deg da det er apparat-bundne innstillinger.

b. Varsler (kun i appen)  – Avhengig av ditt mobile apparat kan du endre innstillingene direkte i appen eller i systeminnstillingene. Vi kan ikke endre innstillingene for deg da det er apparat-bundne innstillinger.

c. E-Mail – Du kan alltid klikke på linken i epostene du mottar for å unngå å få flere i fremtiden. Dersom du har en konto hos oss kan du også endre innstillingene for nyhetsbrev her. Dersom du kun ønsker epost angående bestillinger ta gjerne kontakt med oss på service@zooplus.no.

d. Post – Dersom du ikke ønsker reklame per post kan du til enhver tid ta kontakt med oss på service@zooplus.no

e. Custom Audience – For å trekke samtykket til Custom Audience kan du kontakte oss på support@zooplus.com

Annet - dersom du ønsker å trekke andre samtykker eller protestere mot en bearbeidelse av informasjon kan du kontakte oss på service@zooplus.no

eller via vår Privacy Portal:

- Jeg har en zooplus kundekonto, klikk her

- Jeg har ikke en zooplus kundekonto, klikk her

A. Allmenn informasjon om personvern hos zooplus

1. Omfang og definisjon

1. Personvern-informasjonen inkluderer informasjonen i P. D. Art. 13 DSGVO om behandling av data i forbindelse med bruk av nettstedet vårt, samt bruken av nettbutikken.

2. Informasjon om arten og formålet med behandlingen av opplysningene i sammenheng med bruken av vår App, kontaktfunksjonen på nettsiden (Kundeservice), våre Community Services (zooblog!, zooforum, zooClub, veterinærsøk), søkeplattformen såvel som våre social-media kanaler, finner du mer informasjon om i de tilsvarende portaler, eller ved bruk av de enkelte applikasjoner

3. Såfremt vi linker til tredjepart, har vi hverken innflytelse eller kontroll over linket innhold og personvern-bestemmelser på tredjepart-siden. Vi anbefaler å sjekke ut personvernerklæringen på den linkede nettsiden for å slå fast om og i hvilket omfang personopplysninger lagres, bearbeides, brukes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart der.

4 Den fullstendige teksten i personvern-erklæringen (DSGVO), inkludert definisjoner og forklaringer kan du finne under denne linken.

2. Sted for datalagring

2.1 Samtlige person-relaterte data som vi lagrer og bearbeider over nettstedet og butikken blir lagret og sikret såvel på lokale servere i Tyskland som hos firmaet Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), en spesialisert Cloud-leverandør. AWS sikrer på grunn av de tekniske og organisatoriske målestokker, den best mulige beskyttelse av kunde- og brukerdata for tap og uautorisert tilgang. Skulle det i denne sammenheng være nødvendig med formidling av data utenfor EU/EØS foregår dette utelukkende på grunnlag av en gyldig standardkontraktklausul eller det på bakgrunn av en vurdering.

2.2 Formålet med databearbeidingen er hosting av våre web-servere og databaser samt deres sikkerhetskopiering av data på grunnlag av en omfattende ordrebehandlingsavtale.

3. Databehandling i zooplus-konsernet

3.1 zooplus har flere filialer og datterselskaper i Europa. Ansvarlig for personvern såvel som overholdelse og garanti av tekniske og organisatoriske tiltak for beskyttelse av dine personopplysninger er utelukkende zooplus AG, med sete i München (Tyskland).

3.2 For å ta vare på en konsernomfattende prosess-styring og kundeservice, blir dataene også stilt til rådighet for de følgende datterselskapene, hvor dette skjer på grunnlag av en tilsvarende ordrebehandlingsavtale (Art. 28 DSGVO) og disse selskapene er forpliktet til kun å bearbeide personopplysninger i henhold til instruksjoner og under ansvar fra zooplus. En lokal datalagring hos disse selskaper skjer ikke.

• zooplus Services Ltd

• zooplus France SARL, France

• zooplus Italia s.r.l

• zooplus Services ESP S. L

• zooplus Nederland B.V.

• zooplus Austria GmbH

• zooplus Polska SP. Z.o.o.

3.3 zooplus bearbeider ved siden av data i såkalt felles ansvar med selskapet BITIBA GmbH. Grunnlaget for dette er en omfattende kontrakt i samsvar med Art. 26 DSGVO, som regulerer de to selskapenes respektive ansvarsområder. Informasjon om detaljene får du hos service@zooplus.no eller hos vår personvern-ansvarlige.

4. Allmenne IT-ytelser

Vi jobber med ulike IT-partnere som vedlikeholder og videreutvikler vår (sikkerhets-) IT-struktur. Om og i hvilken grad disse har innsyn i personopplysninger er dette alltid under oppsyn av zooplus og det garanteres at ingen personopplysninger lagres utenfor zooplus.

Juridisk grunnlag: Art. 6 Avs. 1 lit. f) DSGVO

5. Databearbeidelse ved utøving av rettigheter som berørt

Dersom du tar i bruk dine registrerte rettigheter, behandler vi dataene dine separat fra andre behandlingsaktiviteter for å kunne bearbeide forespørselen din.

For identitetskontroll trenger vi for- og etternavn, adresse, e -postadresse og bestillingsinformasjon.

For å kunne behandle forespørselen din må vi også behandle dataene om deg som er inkludert i forespørselen.

Rettslig grunnlag: Art. 6 Par. 1 lit. c) GDPR

Vi overfører dataene ovenfor til vår teknologileverandør Onetrust Technology Limited på grunnlag av en tilsvarende kontrakt for ordrebehandling (art. 28 GDPR).

Skulle det være nødvendig å overføre dataene dine utenfor EU / EØS i denne sammenhengen, vil dette bare skje på grunnlag av en vurdering eller inngåtte standardkontraktsbestemmelser.

Uavhengig av eksisterende kunde- eller ordredata, lagrer vi data relatert til forespørselen din separat for å sikre dine personvernrettigheter og for å garantere dokumentasjonsforpliktelser (art. 5 avsnitt 2 GDPR). Oppbevaringsperioden avhenger av de relevante lovkravene.

6.Dataoverføring til politimyndigheter

6.Dataoverføring til politimyndigheter

Dersom juridiske myndigheter skulle be oss om å overføre personopplysninger, vil dette bare skje dersom vi er juridisk forpliktet eller direkte berettiget til det, eller om vi kan dokumenter en legitim interesse som overstyrer personens interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. I dette tilfellet har du ingen mulighet til å protestere mot denne databehandlingen.

Under ingen omstendigheter overfører vi data direkte til juridiske myndigheter utenfor Tyskland.

Rettslig grunnlag:

Art. 6 avsnitt 1 lit. c) GDPR

Art. 6 avsnitt 1 lit. f) GDPR

For å kunne behandle disse henvendelsene overfører vi dataene til ovennevnte teknologitjenesteleverandør Onetrust Technology Limited. For mer informasjon, se avsnitt A 5 ovenfor.

B. Databearbeiding ved å bruke nettstedet vårt

1. Logfiles

zooplus lagrer av tekniske grunner såkalte tilgangsdata når du åpner nettstedet og lagrer disse i en loggfil (såkalte Logfiles). Ved siden av IP-adressen blir navnet på det åpnede nettstedet, de åpnede data, og også dato og klokkeslett på åpning, mengde data som er overført og melding om vellykket åpning, nettlesertype og versjon, operativsystem, den såkalte henvisningsadressen (Referer URL = tidligere besøkt side) og leverandøren som spør lagret.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Vi gir ikke disse opplysningene videre til tredjepart. Logfiler blir automatisk slettet to (2) måneder etter lagring. Før dette blir IP-adressen dessuten anonymisert og kun lagret for tekniske og sikkerhetsrelevante årsaker. Innsamling av opplysningene er kun nødvendig for den tekniske driften av nettsiden vår.

2. Cookies & Pixels

Ved siden av Logfiles anvendes også såkalte informasjonskapsler eller cookies (heretter cookies) og lignende teknologier (f.eks. Pixel) ved besøk på vårt nettsted og de tjenester som er tilgjengelig der. Detaljer om cookies og teknologi som er i innsats når du bruker nettsiden vår, hvor lenge de lagres og informasjon om hvordan du kan slette slik data, finner du i preferanse-innstillingene. Vennligst merk at en generell deaktivering av cookies kan føre til funksjonsinnskrenkninger på nettsiden vår.

Vi differensierer mellom følgende typer cookies:

2.1 Nødvendige (tekniske) cookies

Nødvendige cookies er viktige for ulike funksjoner og kan ikke deaktiveres. Uten dem kan ikke nettsiden fungere som den skal. Disse cookies er teknisk uunnværlige.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Avs. 1 lit. f) DSGVO.

2.2 Performance cookies

Performance cookies gjør det mulig for oss å analysere søk og klikk på hjemmesiden vår og dermed kunne måle og forbedre ytelsen til hjemmesiden. All informasjon blir aggregert og er dermed anonymisert. Mer informasjon finner du i preferansesenteret.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

2.3 Funksjonelle cookies

Ved hjelp av disse cookisene kan vi tilby utvidete funksjoner og personaliseringsmuligheter De kan være satt opp av oss eller av en tredjepart som vi samarbeider med. Mer informasjon finner du i preferanse-senteret.

Juridisk grunnlag: Art. 6 Avs. 1 lit. a) DSGVO.

2.4 Cookies for markedsføring - Conversion & Optimisation

Disse cookisene kan anvendes av våre samarbeidspartnere og gir dem mulighet til å sette sammen en profil tilpasset dine interesser og dermed vise relevante annonser på hjemmesiden vår. De lagrer ikke direkte personlige data, men baserer seg på en spesiell identifisering av din nettelser og apparat. Mer informasjon finner du i preferanse-senteret.

Juridisk grunnlag: Art. 6 Avs. 1 lit. a) DSGVO.

3. Plugins

På vår nettside benyttes plugins, som for det meste skaper en interaksjon med andre tjenester eller nettsteder (Plugin-leverandør). Vi bruker der den såkalte „Shariff“-løsningen (Shariff Wrapper), hvor du selv kan bestemme om og når data skal overføres til operatør av de forskjellige nettverk. Først når du selv aktivt klikker på knappen (godta/tillat), oppretter nettleseren din en forbindelse med serveren hos det aktuelle nettverket.

Vennligst merk at zooplus kun er ansvarlig for lagring av IP-adressen ved bruk av Plugin. Med hensyn til videre bearbeiding gjennom leverandøren er denne personvernansvarlig, inkludert varigheten av datalagringen.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Plugin-leverandøren benytter ved siden av IP-adressen vi lagrer, om nødvendig egne (tilgjengelig hos leverandøren) personrelaterte data fra deg for reklameformål (også for tredjepart), markedsforskning og/eller behovsriktig utforming av egen nettside og for å informere andre brukere av de enkelte nettverk om vår nettside. Leverandøren fungerer her også som P. D. Personvernansvarlig, da vi ikke har kunnskap om i hvilken grad leverandøren bruker dataene som er lagret fra det tidspunkt du klikker på den respektive knappen. Mer informasjon om formål og omfang av databearbeiding gjennom Plugin-leverandører samt informasjon om utøving av de tilhørende rettigheter (f.eks. Informasjon og motsigelse), får du i de følgende linkede personverninformasjon.

Detaljene om Plugins samt informasjon om personvern finner du hos de følgende leverandørene:

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Pinterest

C. Databearbeiding ved bruk av nettbutikken

1. Registrering og bruk av „min zooplus-konto“

I forbindelse med at du ved din første bestilling åpner en brukerkonto, lagrer vi følgende data:

• For- og etternavn, adresse, epost-adresse, passord (Login-data), regningsadresse, leveringsadresse, IP-adresse.

Disse data bearbeider vi for å gi deg tilgang til din brukerkonto (min zooplus). Login-data tjener til verifisering av din kundekonto. Inne på „min zooplus“ kan du sjekke bestillingene dine og forvalte dine data såvel som innstillinger. Dette inkluderer for eksempel muligheten for å fastsette leverings- betalings- og nyhetsbrevpreferanser. Du kan se på bestillingshistorien din og du har tilgang til din zooPoeng-konto. Vi behandler dataene i rammen av en bestilling for ved hjelp av de angitte data ta opp bestillingen, tilpasse produktutvalget etter dine preferanser og ønsker og kunne gi deg tilsvarende anbefalinger.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Dataene blir ikke gitt videre til uautorisert tredjepart. Vi lagrer informasjonen så lenge kundekontoen består (min zooplus), med mindre du tidligere ber oss om å slette dataene og det ikke består andre juridiske oppbevarings- og lagringsforpliktelser. Bestemmelsen av de ovennevnte personlige opplysninger er kontraktsmessig nødvendig, da benyttelsen og forvaltningen av kundekontoen ellers ikke er mulig.

2. Bestilling & levering

I sammenheng med en bestilling, betalingsavvikling og levering bearbeider vi følgende data:

• For- og etternavn, epost-adresse, regningsadresse, leveringsadresse, telefonnummer, kunde-ID, IP-adresse, betalingsinformasjon.

Dataene blir brukt til bearbeiding og avvikling av bestillingen din og for å sende varene til deg.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Dataene blir ikke gitt videre til uautorisert tredjepart, informasjon om leveringsadresse gis videre til logistikkselskaper og fraktpartnere på oppdrag fra oss (se Logistikk og forsendelse). Vi lagrer dataene som er samlet inn for utførelsen av kontrakten i løpet av kontraktsforholdet, med mindre du ber oss om å slette før, men i det minste inntil utløpet av de lovpålagte garantikravene. Etter utløpet av disse periodene, beholder vi den informasjonen som kreves i henhold til kommersiell- og skatterett om kontraktsforholdet for de periodene som er angitt i loven.

a) Logistikk og forsendelse

For å holde kundene underrettet om forsendelsesstatusen, overfører zooplus de enkelte logistikkselskapene epostadressen og – såfremt angitt – kundens telefonnummer (kun ved spedisjonsleveringer), slik at du kan få informasjon om leveringsstatusen. zooplus ser kundenes interesser, såvel som sine egne interesser i et balansert forhold til leveringspartnere, spesielt siden leveringsselskapene i aller høyeste grad har forpliktet seg til beskyttelse av personopplysninger og bruker dataene utelukkende med tanke på fraktinformasjon. Du finner detaljer om logistikkselskapene og fraktpartnerne vi bruker her.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

b) Betalingsavvikling

Alt etter valgt betalingsmetode blir betalingsinformasjon overført til den tilsvarende betalingstjenesten. For betaling med kredittkort bruker vi en PCI-DSS - sertifisert og spesialisert tjenesteyter som vi har en formell kontrakt med.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO

For detaljer om leverandørene som vi samarbeider med og som fungerer som såkalte oppdragsbearbeidere samt delvis som personvernansvarlige foretak, kan du ta kontakt med service@zooplus.no eller vår personvernansvarlige. Vi lagrer disse dataene så lenge kontoen (min zooplus) eksisterer med mindre du ber oss om å slette disse og det ikke eksisterer bestemte juridiske oppbevarings- og lagringsplikter. Samtykke til bruk av de ovennevnte personopplysninger er bundet i kontrakten, da det ellers ikke er mulig å bruke og forvalte din kundekonto.

Angående lagringens varighet, vennligst kontakt den respektive leverandøren.

c) Kredittvurdering

zooplus lar kundene kjøpe varer på konto, med betaling i etterkant. Ved denne betalingsmetoden forbeholder zooplus seg retten til å foreta en kredittvurdering. I den forbindelse bearbeider vi følgende data:

• For- og etternavn, epost-adresse, adresse, regningsadresse, leveringsadresse, kunde-ID.

I den forbindelse er zooplus berettiget til å bruke informasjonen gitt for å beregne en standard sannsynlighet (intern scoring). Dataene som brukes i sammenheng med interne scoringsresultater hentes spesielt fra en kombinasjon av følgende datakategorier:

• Adressedata (regningsadresse, leveringsadresse), alder, ønskede betalingskondisjoner, bestillingsmåte og sortimentsgrupper.

I tillegg er zooplus ved denne betalingsmetoden (på konto, med betaling i etterkant) berettiget til å hente en kredittvurdering av kunden hos et eksternt kredittbyrå.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Vi samarbeider med følgende kredittbyråer som uavhengig ansvarlig i P. D. databeskyttelse bearbeider de angitte data for formålet kredittvurdering:

informa Solutions GmbH og deres tjenesteytere.

Angående varigheten av den enkelte datalagringen, vennligst kontakt den enkelte tjenesteleverandøren.

d) Forebyggelse av svindel

zooplus benytter informasjon om atypiske bestillinger (f.eks. samtidig bestilling av et flertall varer til samme adresse, men fra forskjellige kundekontoer), for å unngå mislighold og beskytte kundene mot misbruk av kontoen deres eller deres identitet. Denne risikovurderingen av sannsynligheten for et svindelforsøk tar blant annet hensyn til om terminalen kobler til fra forskjellige tjenesteleverandører, om terminalen har en ofte skiftende georeferanse, hvor mange transaksjoner som ble gjort via terminalen og om en proxy-forbindelse brukes.

Her bearbeides følgende data:

• For- og etternavn, epost-adresse, regningsadresse, leveringsadresse, betalingsinformasjon, kunde-ID, IP-adresse, nettleser-informasjon

Juridisk grunnlag: Art. 6 Abs, 1 lit. f) DSGVO

zooplus er juridisk forpliktet i rammen av betalingsprosessen til særlig sikring av kundeautentifikasjon (3DS2), hvor også den krypterte overføringen av denne betalingsinformasjonen til de berørte bankene er inkludert.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs, 1 lit. c) DSGVO.

Vi samarbeider i rammen av forebygging av svindel med følgende tjenesteleverandører:

• PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie

Angående varigheten av den enkelte datalagringen, vennligst kontakt den enkelte tjenesteleverandøren.

3. Sanksjonslisteprøving

Grunnet lovverk utformet av EU er zooplus forpliktet å forhindre varelevering til personer som står på såkalte sanksjonsliter (terroristiske grupper, organisasjoner og personer). For dette formål sammenlignes navn og regningsadresser med disse listene. Utover dette bearbeides ikke data i denne sammenheng. .

Juridisk grunnlag: Art. 6 Avs. 1 lit. c) DSGVO

4. zooPoeng-program

zooPoeng-programmet er et lojalitetsprogram hvor registrerte kunder kan samle zooPoeng – basert på innkjøp. zooPoeng-programmet er en integrert bestanddel av kontraktforholdet mellom kunden og zooplus. zooPoeng kan løses inn ved bestilling. Her behandler vi kun de følgende data:

• Epost-adresse; kundenummer, bestillingshistorie

Disse data behandler vi utelukkende for å gi deg tilgang til zooPoeng-programmet. Dataene blir ikke koblet til noen andre data eller lagret i en egen profil. Kunden får hertil etter registrering en informasjon om bonusprogrammet og får i ettertid regelmessig en epost om status og eventuelt forfall av zooPoengene.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Dataene blir ikke gitt videre til tredjepart. Vi lagrer disse dataene så lenge kundekontoen din består (min zooplus). Skulle du ikke lenger ønske epost om statusen på zooPoengene, kan du bruke avmeldelsesmuligheten som er oppgitt i eposten. (innvendinger)

5. Produktpreferanser

I sammenheng med bruk av „min zooplus»-kontoen og dine bestillinger, lagrer vi informasjon for å få tilgang til dine produktpreferanser og dermed å kunne gjøre handleopplevelsen din mer behagelig og komfortabel. Du kan tilpasse databearbeidelse og innstillinger selv under «min zooplus»-konto. Her bruker vi kun de følgende data:

• Kundenummer, bestillingshistorie, foretrukket leveringstjeneste, foretrukket betalingsmetode

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Dataene blir ikke gitt videre til tredjepart. Vi lagrer disse data så lenge kundekontoen (min zooplus) består med mindre du ber oss om å slette det tidligere. Tilveiebringelsen av den ovennevnte informasjonen er ikke hverken juridisk eller kontraktmessig nødvendig.

6. Kjøpsadferd og profildannelse

Vi ønsker å gi våre kunder en optimal handleopplevelse ved bruk av vår nettbutikk og gi individuelle tilbud og kampanjer basert på kjøp og produktundersøkelser. For å oppnå dette analyserer vi kjøp- og brukeradferd i vår nettbutikk gjennom å bearbeide kundenummer, søkte eller bestilte produkter, den enkelte varekurven samt bestillingsprosessen. Resultatet av denne analysen har imidlertid ingen juridiske konsekvenser eller negative effekter for kunden. Retten til å motsi seg den relaterte profildannelsen til envher tid er selvsagt ikke påvirket.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO

6.1 zooplus spareplan

Som en del av tilbudsutarbeidelsen av zooplus spareplan evaluerer vi din kjøpshistorie og dine produktreferanser I nettbutikken vår. Avhengig av antall og størrelse på bestillingen din, kan du bli tilbudt kjøp av den såkalte zooplus spareplan for å få spesielle rabatter.

6.2 zooplus produktanbefaling

Basert på informasjonen i din „min zooplus“ -konto og innkjøpene du har gjort, kan vi tilpasse produktutvalget etter dine preferanser og ønsker og gi deg tilsvarende anbefalinger. Også i denne forbindelse vurderer vi interessen for en optimal forberedelse av informasjon og den kontinuerlige forbedringen av vårt tjenestetilbud balansert.


7. Kundeundersøkelser

Kundeundersøkelser

I forbindelse med kundevurderinger og for internt kvalitetsmanagement, bruker vi evalueringsprogramvaren Google-kundevurderinger på vår nettside. Vi ønsker herved å gi kundene muligheten for å vurdere kjøpet i ettertid. Google mottar ingen kundedata fra vår databank. Kun oppdragsnummer, bestillingsnummer, kundenummer og epost-adressen formidles.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

8. Mitt kjæledyr

Du har muligheten til å opprette en profil for kjæledyret hos oss. Informasjonen blir brukt til å anlegge profilen, personalisering og for markedsføringsformål i alle kanaler hvor du har gitt ditt samtykke etter Artikel 6 Avs. 1 lit. a) DSGVO eller hvor du ikke har trukket ditt samtykke tter ß Art 6 Avs. 1 lit. f) DSGVO. Du kan trekke samtykket til bruk av personlige opplysninger til enhver tid ved å endre innstillingene i kjæledyrprofilen.

Juridisk grunnlag: Art. 6 Avs. 1 lit. a) DSGVO.

9. Ønskeliste

Du har muligheten til å lage en ønskeliste med dine egne markerte produkter. Vi lagrer denne informasjonen i kundekontoen din når du er logget inn. Informasjonen brukes utelukkende til denne ønskelisten og for å holde disse produktene synlig for deg.

Juridisk grunnlag: Art. 6 Avs. 1 lit. b) DSGVO.

D. Databearbeiding ved kundekommunikasjon

1. Nyhetsbrev

Dersom du vil abonnere på vårt nyhetsbrev, trenger vi kun din epost-adresse. Dataene blir utelukkende brukt til å sende deg informasjon om produkter og aksjoner rundt om ditt valgte interesseområde med jevne mellomrom.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Når du mottar nyhetsbrevet, bruker vi såkalte Web-Beacons, eller sporingspixler, som hjelper oss å se om du har mottatt nyhetsbrevet, eller åpnet det, eller om du kar klikket på noen av linkene i det. Med de innhentede dataene lager vi en brukerprofil for å skreddersy nyhetsbrevet til dine individuelle interesser. Vi kobler disse dataene ved blant annet å spore handlinger du foretar på nettsiden vår.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Vi gir ikke dine personlige data fra registreringen for nyhetsbrevet videre til uautorisert tredjepart. Da nyhetsbrev-verktøyet kommer fra en ekstern tjenesteleverandør, har vi en kontrakt for databehandling med denne leverandøren.

Vi samarbeider med følgende leverandør:

• Optivo, Episerver AB

Detaljer angående samarbeidspartner kan du få via service@zooplus.no eller via vår personvernansavarlige. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet på nyhetsbrevet og derved avslutte bearbeidingen av de før nevnte data. For avslutning kan du hendvende deg til kundeservice.

Lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykke og inntil tilbakekallelsen forblir upåvirket. Skulle du ikke ønske en automatisert vurdering og analyse av din brukeradferd i sammenheng med nyhetsbrevet, må du dessverre stoppe abonnementet. Inntil da blir dine data lagret så lenge du har abonnert på nyhetsbrevet. Etter en avslutning av abonnementet, lagrer vi dataene rent statistisk og anonymt. Tilveiebringelsen av den ovennevnte informasjonen er ikke hverken juridisk eller kontraktmessig nødvendig.

2. Facebook & Google Custom Audience

På noen nettsteder og i rammen av vår nyhetsbrev-abonnement får du muligheten til å delta i et markedsføringsprogram fra Custom Audience eller Audience Match. Derigjennom kan vi kontakte deg gjennom de sosiale medier og nettverk, forstå produktpreferansene dine bedre og kun vise interessebasert reklame. Dette krever imidlertid et separat samtykke og går ikke automatisk ved registrering for nyhetsbrevet. Før vi sender epost-adressen din videre til uavhengig ansvarlig leverandør, blir den kryptert med såkalt “hash”-kryptering. Dersom du ikke har en brukerkonto hos disse leverandørene, blir epost-adressen din automatisk slettet.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Detaljene om personvern finner du hos de følgende tjenesteleverandører:

Facebook

Google

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til databehandling via epost til support@zooplus.com. Lovligheten av bearbeidingen på grunnlag av samtykket og inntil tilbakekallelsen forblir upåvirket.

3. Produkttilgjengelighet – påminnelse

Du har muligheten til å bli informert per epost om tilgjengeligheten av bestemte produkter. Her sender vi deg etter ønske informasjon en gang om at produktet du ønsker er tilgjengelig i sortimentet igjen. Dersom produktet ikke er tilgjengelig etter noen uker informerer vi deg om det og tilbyr eventuelt alternative produkter eller rabattkoder.

Rettsgrunnlag: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Vi gir ikke dataene videre til tredjepart. Vi sletter din epost-adresse i denne sammenheng automatisk etter 95 dager.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

4. Markedsføring (epost)

Såfremt det er juridisk tillatt og såfremt kunden inngår en kontrakt med zooplus og indikerer den elektroniske postadressen (epost), har zooplus rett til å benytte denne adressen til direkte-reklame for egne lignende varer eller tjenester. Du  har til enhver tid rett til å tilbakekalle retten til å bruke den elektroniske postadressen (epost), uten at det påløper andre formidlingskostnader enn basistariffen tilsier. Du kan også til enhver tid kontake kundeservice for avmelding.

5. Markedsføring (post)

Såfremt det er juridisk tillatt og mottakeren ikke har protestert mot å motta reklame, kan zooplus sende reklame per post til kunden. Med tanke på trykk og utsending av disse materialene samarbeider vi med tjenesteleverandører på oppdrag. Kundens rett til å protestere mot bruk av adressen til reklameformål forblir upåvirket.

E. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å forlange en bekreftelse fra zooplus om vi behandler din personlige data. I tillegg har du rett til korreksjon, sletting og innskrenking av databehandlingen såvel som til envher tid retten til å innvende mot behandling av personopplysninger, eller å trekke tilbake samtykket til databehandling eller til å kreve overføring av data.

Alle informasjonsønsker, forespørsel om informasjon, tilbakekallelse eller innvendinger mot databehandling, rettes per epost til service@zooplus.no eller til vår personvernansvarlige. Derutover har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet ved brudd på personvernet.

Du kan til enhver tid besøke vår Privacy Portal og utøve dine personvernrettigheter:

- Jeg har en zooplus kundenkonto, klikk her.

- Jeg har ingen zooplus kundenkonto, klikk her.

F. Informasjon om den spesielle innsigelsesretten

Du har til enhver tid rett i spesielle situasjoner eller av særskilte grunner, til å forhindre behandlingen av personopplysninger relatert til deg, som bl.a. baseres på Art. 6 Abs. 1 lit. e) eller f) DSGVO, å inngi innsigelse i henhold til Art. 21 DSGVO. Vi vil slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandling som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen har som formål å påstå, utøve eller forsvare juridiske krav. Hvis du ønsker å utøve din rett til å innvende, er det tilstrekkelig å sende en epost til service@zooplus.no eller besøk vår privacy portal.