Personvern

Kjære zooplus-kunder, kjære besøkere på vår nettside, vern av dine personopplysninger er for oss et viktig tema. Her finner du informasjon om hvilke data vi lagrer og bearbeider når du besøker hjemmesiden og nettbutikken vår

En kort oversikt

 • 1. Hvem er ansvarlig for bearbeidelsen av dataene?

 • 2. Hvilke data bearbeides når du besøker hjemmesiden vår?

 • 3. Brukes Cookies på hjemmesiden?

 • 4. Bruker vi Analyse-Tools på nettsiden vår?

 • 5. Benytter vi bruker-relatert reklame?

 • 6. Gir vi dine opplysninger videre til tredjepart?

 • 7. Hvem kan du spørre om noe er uklart?

 • 8. Hvordan kan jeg trekke samtykke eller protestere mot bearbeidelse?

A. Allmenn informasjon om personvern hos zooplus

 • 1. Omfang og definisjon

 • 2. Sted for datalagring

 • 3. Databehandling i zooplus-konsernet

 • 4. Allmenne IT-ytelser

 • 5. Databearbeidelse ved utøving av rettigheter som berørt

 • 6.Dataoverføring til politimyndigheter

B. Databearbeiding ved å bruke nettstedet vårt

 • 1. Logfiles

 • 2. Cookies & Pixels

 • 3. Plugins

C. Databearbeiding ved bruk av nettbutikken

 • 1. Registrering og bruk av „min zooplus-konto“

 • 2. Bestilling & levering

 • 3. Sanksjonslisteprøving

 • 4. zooPoeng-program

 • 5. Produktpreferanser

 • 6. Kjøpsadferd og profildannelse

 • 7. Kundeundersøkelser

 • 8. Mitt kjæledyr

 • 9. Ønskeliste

D. Databearbeiding ved kundekommunikasjon

 • 1. Nyhetsbrev

 • 2. Facebook & Google Custom Audience

 • 3. Produkttilgjengelighet – påminnelse

 • 4. Markedsføring (epost)

 • 5. Markedsføring (post)

E. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å forlange en bekreftelse fra zooplus om vi behandler din personlige data. I tillegg har du rett til korreksjon, sletting og innskrenking av databehandlingen såvel som til envher tid retten til å innvende mot behandling av personopplysninger, eller å trekke tilbake samtykket til databehandling eller til å kreve overføring av data.

Alle informasjonsønsker, forespørsel om informasjon, tilbakekallelse eller innvendinger mot databehandling, rettes per epost til service@zooplus.no eller til vår personvernansvarlige. Derutover har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet ved brudd på personvernet.

Du kan til enhver tid besøke vår Privacy Portal og utøve dine personvernrettigheter:

- Jeg har en zooplus kundenkonto, klikk her.

- Jeg har ingen zooplus kundenkonto, klikk her.

F. Informasjon om den spesielle innsigelsesretten

Du har til enhver tid rett i spesielle situasjoner eller av særskilte grunner, til å forhindre behandlingen av personopplysninger relatert til deg, som bl.a. baseres på Art. 6 Abs. 1 lit. e) eller f) DSGVO, å inngi innsigelse i henhold til Art. 21 DSGVO. Vi vil slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandling som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen har som formål å påstå, utøve eller forsvare juridiske krav. Hvis du ønsker å utøve din rett til å innvende, er det tilstrekkelig å sende en epost til service@zooplus.no eller besøk vår privacy portal.

Betalingsmetoder

Levering

 • Posten
 • Bring

Sikkerhet

Følg zooplus

 • App Store
 • Google Play