Katteår

Maine Coon katt

Kattealderen

Det er velkjent og forholdsvis enkelt å beregne alderen til en hund – ett hundeår tilsvarer syv menneskeår, selv om det også er avhengig av hundens rase og vekt. Men hvordan kan en beregne kattealderen? Og hvor gammel blir katter egentlig? Fra hvilken alder gjelder katter som seniorer?

Hvor gammel blir katter?

Kattens forventede levealder er avhengig av veldig mange faktorer. Både sykdommer, omgivelsene og andre faktorer som omsorg og pleie spiller avgjørende roller for kattealderen. Et passende kosthold og regelmessige veterinærbesøk danner grunnlaget for et langt og lykkelig katteliv. I tillegg bidrar en kattevennlig omgivelse og jevnlig underholdning til at katten holder seg frisk og rask.

I gjennomsnitt blir katter mellom 10 og 15 år gammel. Utekatter lever som regel ikke like langt som innekatter. Dette har sammenhegn med at utekatter pådrar seg flere skader og har en større risiko for å bli smittet av sykdommer.

Fra en alder på 10 år gjelder katter som seniorer. Fra dette tidspunktet av blir de første endringene i pelsen synlig. I tillegg blir eldre katter generelt roligere og sover mer enn før. Eldre katter har også spesielle krav. De behøver for eksempel et spesielt fôr som er tilpasset det unike ernæringsbehovet til eldre katter.

Cosma kattemat

Katteår i menneskeår

I motsetning til menneskealderen har kattealderen ikke et lineært forløp. I løpet av de første to årene utvikler katten seg påfallende rask. Når den når sitt andre livsår har den nådd en menneskealder på 24 år. Fra dette tidspunktet er katten utvokst og alderskurven blir mer lineær. Nå tilsvarer ethvert katteår ca. fire til fem menneskeår. Når katten når senioralderen på ti år, er den dermed ca. 56 menneskeår.

Selvsagt er dette bare referanseverdier som skal hjelpe med å estimere kattens alder. Noen katter virker fortsatt veldig ung, selv om de allerede regnes som seniorkatt. Samtidig kan også unge katter virke mye eldre enn det de egentlig er.

Nedenfor finner du en tabell med katteår og de tilsvarende menneskeårene.

Katteår Menneskeår
1 måned 6 måneder
2 – 3 måneder 2-5 år
4 måneder 6 – 8 år
6 måneder 10 år
7 måneder 12 år
12 måneder 15 – 16 år
18 måneder 20 – 21 år
2 år 24 år
3 år 28 år
4 år 32 år
5 år 36 år
6 år 40 år
7 år 44 år
8 år 48 år
9 år 52 år
10 år 56 år
11 år 61 år
12 år 64 år
13 år 68 år
14 år 72 år
15 år 76 år
16 år 80 år
17 år 84 år
18 år 88 år
19 år 92 år
20 år 96 år
Våre mest populære artikler
3 min

Katteår

Det er velkjent og forholdsvis enkelt å beregne alderen til en hund – ett hundeår tilsvarer syv menneskeår, selv om det også er avhengig av hundens rase og vekt. Men hvordan kan en beregne kattealderen? Og hvor gammel blir katter egentlig? Fra hvilken alder gjelder katter som seniorer?
4 min

Skal katter bades?

De fleste hundene bades eller besøker hundefrisøren med jevne mellomrom. Men hvordan ser pelspleien ut for kattene? Kan eller bør katter bades?
4 min

Urinveisinfeksjon hos katter

Til tross for at dagens huskatter ligner mye på deres ville forfedre, både psykisk og fysisk, har samlivet med menneskene endret deres livssituasjon. Et kosthold basert på ferdigmat, målrettet seleksjon hva gjelder avl og reproduksjon, samt ulike infeksjoner bidrar til at huskattene lider av sykdommer som de ville forfedrene deres ikke kjenner til. Urinveisinfeksjoner er en av disse.