Vilkår og betingelser for forbrukere

 • 1. Generelt

  Disse generelle forretningsbetingelsene gjelder for alle bestillinger mellom  zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, (heretter: zooplus) og dens kunder via nettbutikken www.zooplus.no.

 • 2. Bestillingsprosedyre, inngåelse av kontrakt, mengdebegrensning og videresalg

   

  1. Bestillingsprosedyre

  a. zooplus tilbyr sine kunder et bredt utvalg produkter for husdyr. Ved å klikke på produktene eller artikkelbetegnelsene kommer kunden til produktdetaljene, f.eks. produktets utstyr, størrelse eller smakskategori. Kunden kan legge produktet i en virtuell varekurv ved å angi antall og klikke på handlevognsymbolet.

  b. Når kunden klikker på knappen “Varekurv” øverst til høyre i nettbutikken, kommer han til en oversiktsside der han til enhver tid kan kontrollere hvilke varer som befinner seg i den virtuelle varekurven samt foreta endringer dersom det er ønskelig.

  c. Når kunden vil fullføre kjøpet, kan denne fortsette ved å trykke på knappen “til bestilling/kasse”. Her kan registrerte kunder taste inn brukernavn og passord for automatisk å bruke lagrede opplysninger på bestillingen. Alternativt kan kunden registrere seg som ny kunde og opprette en kundekonto, eller kunden kan fortsette bestillingen uten å opprette kundekonto. I dette tilfellet må kunden taste inn adresse- og fakturaopplysninger på neste side.

  d. Ved å klikke på knappen “neste” kommer kunden til nest siste bestillingstrinn – “Forhåndsvisning”. Her får kunden en oversikt over bestillingen med pris (inklusive lovbestemt merverdiavgift) samt informasjon om leveringsservice og -kostnader.

  e. Kunden fullfører bestillingen ved å klikke på knappen “Kjøp”. Med dette avgir kunden et forpliktende tilbud.

  f. zooplus tar ikke betalt for kommunikasjonstjenester, men kunden kan oppleve kostnader forbundet med disse tjenestene fra tredjeparter (feks mobiloperatør)

  2.Kontraktsinngåelse

  a. Varene som tilbys i nettbutikken selges utelukkende til ikke-kommersielle individer, det betyr kun til kunder som utfører en legal transaksjon som ikke er ment for kommersielle formål eller for uavhengig profesjonelle aktiviteter. Tilbudene fremstilt på vår nettside www.zooplus.no er derfor ikke rettet mot bedrifter. Bedrifter er naturlige eller legale personer eller partnerskap med legal kapasitet som ved en legal transaksjon opptrer på vegne av en kommersiell eller selvstendig profesjonell aktivitet.

  b. Fremstillingen av produktutvalget i nettbutikken er ment å være en presentasjon og representerer ingen forpliktende salgstilbud. Kunden gir på sin side et forpliktende tilbud om inngåelse av en kjøpskontrakt ved at han fullfører bestillingsprosessen gjennom å klikke på knappen “Kjøp”. Kunden mottar deretter en automatisert bekreftelse per e-post på at bestillingen er mottatt (bestillingsbekreftelse). Denne bestillingsbekreftelsen innebærer imidlertid ikke at tilbudet er akseptert. Kontrakten med zooplus opprettes først når zooplus sender det bestilte produktet til kunden og bekrefter levering til kunden via e-post (sendebekreftelse). Kunden bes om å undersøke om ordre- og sendebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

  c. Avvik fra 2.b. oppstår dersom man velger forhåndsbetaling som innebærer at kjøpskontrakten inngås når betalingsinformasjonen blir sendt. Denne betalingsinformasjonen blir oversendt kunden innen 24 timer etter bestilling. Bestillingsbekreftelsen inneholder ikke betalingsinformasjon. Ved forhåndsbetaling må regningen betales innen 7 dager ved overførsel til kontoen listet under 8.1.c. Regningen blir ikke ansett som betalt før vi har mottatt beløpet på vår konto spesifisert under 8.1.c. Dersom vi ikke har mottatt beløpet innen 7 dager på den angitte kontoen under 8.d, blir kundens bestilling automatisk kansellert.

  d. Kontraktens språk er norsk

  3. Kontrakttekst

  Kontraktsteksten vil bli lagret av oss inntil bestillingen er behandlet i sin helhet, hvoretter den vil bli arkivert for lagring i henhold til skatte- og handelsrett. Ved mottak av bestillingen hos zooplus vil kjøper motta en separat e-postbekreftelse fra zooplus som inneholder det vesentlige innholdet i kontrakten, inkludert de generelle vilkår og betingelser som var gyldige på kontraktstidspunktet. Hvis du mister dokumentene dine tilknyttet bestillingene dine, vennligst kontakt oss. Vi sender deg gjerne en kopi av bestillingsdataene dine.


  4. Mengdebegrensning, maks bestillingsverdi, kommersielt videresalg

  De tilbudte varene selges kun i vanlige husholdningsmengder og kun til myndige personer.  Kommersielt videresalg av varer er ikke tillatt. zooplus reserverer seg mot å akseptere kontrakter som gir inntrykk av å ha kommersielle formål som videresalg av varer.  Maksimal bestillingsverdi er på 19.000 kr.

 • 3. Priser og fraktgebyrer

  Alle priser er inklusive lovbestemt merverdiavgift og andre priselementer. Eventuelle fraktkostnader kommer i tillegg. Vennligst se vår landspesifikke informasjon for leveringskonstnader.

 • 4. Levering

  Levering foregår kun til Norge.

  Med mindre annet er oppgitt i tilbudet, er leveringstiden 3-5 virkedager. Fristen for levering begynner dagen etter at kontrakten er inngått, med unntak av ved forskuddsbetaling: Her starter fristen dagen etter at betalingsordren er gitt. Dersom siste dag av fristen faller på en lørdag, søndag eller en offentlig fridag, forlenges fristen automatisk til neste virkedag. Informasjon om leverings- og fraktbetingelser er tilgjengelig her.

  Dersom zooplus ikke kan levere det bestilte produktet fordi zooplus selv ikke mottar levering fra sine leverandører, kan zooplus ansvarsfritt heve kontrakten med kunden. I dette tilfellet skal zooplus innen rimelig tid informere kunden og foreslå for kunden et tilsvarende produkt. Dersom et tilsvarende produkt ikke er tilgjengelig, eller kunden ikke ønsker dette produktet, skal zooplus innen rimelig tid tilbakebetale eventuelle innbetalinger som kunden har foretatt etter kontrakten.

  Zooplus ser kundenes interesser såvel som sine egne interesser i et balansert forhold, spesiellt siden leveringsselskapene i høyeste grad har forpliktet seg til å verne personopplysninger og bruker dataene utelukkende med tanke på fraktinformasjon. Mer informasjon finner du under Personvern 1.b.

  Levering skjer tollfritt.

  Dersom leverte varer er skadet under transport, skal kunden underrette zooplus sin kundeservice innen rimelig tid. Dermed kan zooplus reklamere på skadene overfor fraktføreren eller dennes forsikringsselskap. Dersom kunden unnlater å påpeke en transportskade, har dette ingen konsekvenser for hans lovbestemte garantirettigheter.

  For å kunne utføre kundebestillinger må zooplus videreformidle kundens e-postadresse, og dersom tilgjengelig, et telefonnummer til leveringsselskapet som er autorisert til å levere varene. Dette er en del av kontrakten med zooplus. Kunden har ikke rett til å protestere. For mer informasjon, se vårt personvern.

 • 5. Eiendomsforbehold

  Varen forblir zooplus sin eiendom helt til den er betalt i sin helhet. Før eiendomsoverdragelse er det ikke tillatt å utføre (under) pantsettelse, bearbeidelse eller modifikasjon uten tillatelse fra zooplus.

 • 6. Angrerett

  Forbrukere har en lovfestet angrerett ved inngåelse av fjernsalgskontrakt. zooplus gir følgende informasjon i henhold til lovbestemt modell. En forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende. Dersom du har flere spørsmål om angreretten, kan du henvende deg til zooplus sin kundeservice.


  Utøvelse av angreretten

  Du har rett til å si opp denne kontrakten med 14 dagers varsel uten å oppgi grunn for dette. Angrefristen er 14 dager fra og med den dagen du eller en tredjeperson oppnevnt av deg, og som ikke er fraktansvarlig, får varen i fysisk besittelse, alternativt, der avtalen knytter seg til levering av en vare som består av flere partier eller deler, tar det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse.

  For å kunne gjøre bruk av angreretten må du informere oss (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Tyskland, telefon +45 78 15 26 08, service@zooplus.no) på en entydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. via brev, telefaks eller e-post) om at du ønsker å si opp denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte mønsterskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

  For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meddelelsen om at du ønsker å gjøre bruk av angreretten innen fristen for angreretten utløper.

  Virkningene av at angreretten brukes

  Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss; i alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

  Etter at du har kontaktet oss må du må returnere varene til

  ZOOPLUS

  c/o Nortrail Logistics AS

  Verkseier Furulunds vei 49

  N - 0668 OSLO

  uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Produkter, som f.eks. økonomipakker eller sett som består av flere produkter eller deler, anses som et produkt og må returneres i sin helhet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

  Vi vil dekke kostnadene for retur av varene.

  Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

  Tilfeller der det ikke kan gjøres bruk av angreretten

  Det kan ikke gjøres bruk av angreretten ved levering av varer:

  • som ikke er masseprodusert og hvor produksjonen krever at forbrukeren foretar et individuelt utvalg eller en individuell tilpassing som er tilpasset forbrukerens personlige behov, eller varer som forderves raskt eller hvor forfallsdatoen raskt løper ut, eller
  • varer som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet for retur, der forseglingen er brutt etter levering, eller
  • dersom varen etter levering er blandet med andre varer av slik art at varene deretter ikke kan skilles.

  Produkter, som f.eks. økonomipakker eller sett som består av flere produkter eller deler, anses som et produkt og må returneres i sin helhet.

  Standardskjema for utøvelse av angrerett

  (Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.)

  - Til zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland, Telefaks:  telefon +45 78 15 26 08, E-post: service@zooplus.no

  - Jeg/vi(*) underretter herved om at jeg/vi(*) ønsker å gå fra min/vår(*) avtale om salg av

  følgende varer (*)/ levering av følgende tjenester (*)

  - Bestilt den (*)/mottatt den(*)

  - Forbrukerens/forbrukernes navn

  - Forbrukerens/forbrukernes adresse

  - Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)

  - Dato

  (*) Stryk det som ikke passer.

 • 7. Garanti og ansvar

  Lovbestemte garantirettigheter etter tysk rett gjelder.

  Veterinærmedisinsk diettfôr skal bare brukes ved anbefaling og under regelmessig overvåking fra dyrlegen. Under fôring skal dyrlegen oppsøkes regelmessig for kontrollundersøkelser (hver 6. måned), og omgående dersom husdyrets helsetilstand forverres. Zooplus er ikke ansvarlig for følgene av ikke forskriftsmessig bruk av veterinærmedisinsk diettfôr eller bruk av veterinærmedisinsk diettfôr som ikke er nødvendig.

  Medisinske produkter skal kun brukes i overensstemmelse med veterinærens råd. Veterinær skal oppsøkes regelmessig for kontroller og umiddelbart dersom dyrets helse forverres. zooplus fraskriver seg ansvar for ukyndig bruk av medisinske produkter.

 • 8. Betalingsmetoder og kreditnota

  1.Betalingsmetoder

  Vi tilbyr følgende betalingsmuligheter: a.Bank- eller kredittkort, b.Faktura, c. Forhåndbetaling, d.PayPal  eller e.ApplePay. Vi reserverer oss retten til, i individuelle tilfeller, å ikke tilby eller akseptere utvalgte betalingsmetoder. Det er kke mulig å betale ved å sende kontanter eller sjekker og zooplus er ikke ansvarlig for eventuelle tap.

  a. Betaling per kredittkort

  Betaling kan skje gjennom VISA debit/kreditt eller Mastercard. Kundens VISA eller Mastercard vil ikke bli belastet før varene er sendt fra vårt lager. Dersom kunden benytter seg av angreretten vil vi refundere eventuelt innbetalt beløp. Vi forbeholder oss retten til å fakturere kunden for eventuelle merkostnader som vi pådrar oss i forbindelse med innkreving av kontraktsummen der kundens bank- eller kredittkort ikke har tilstrekkelig dekning. Ved betaling per kredittkort skjer trekket innen én uke etter at varen er sendt.

  b. Betaling med faktura

  Vi tilbyr faktura som betalingsalternativ for registrerte kunder som handler hos oss regelmessig og har bestilt minst to ganger. I rammen av denne betalingsmetoden forbeholder vi oss retten til å foreta en vurdering av kredittrisikoen på basis av matematisk-statisktiske prosedyrer ved hjelp av eksterne kredittrapporteringsbyråer. Mer detaljert informasjon om dette under personvernreglene.

  c. Forhåndsbetaling

  Dersom kunden ønsker å betale med forhåndsbetaling skal beløpet overføres til nedenstående konto innen 7 dager etter bestillingsbekreftelsen.

  Mer informasjon om forhåndsbetaling finner du under hjelp.

  Bankforbindelse for norske kunder:

  zooplus SE

  Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

  Kontonummer: 6001.05.11286

  IBAN: NO4160010511286

  SWIFT (BIC): NDEANOKK

  d. PayPal

  Kunden kan også velge å betale for varene gjennom betalingstjenesten PayPal når kunden er i kassen. Ved betaling gjennom PayPal vil varen bli sendt etter at vi har mottatt din betaling.

  Forsinkelsesrenter og andre skader forårsaket av forsinkelse

  Dersom kunden har misligholdt betaling, skal kjøpesummen forrentes i henhold til den lovbestemte forsinkelsesrenten. Zooplus forbeholder seg retten til å gjøre en høyere forsinkelsesrente gjeldende.

  e. Regninger

  zooplus forbeholder seg retten til å utstede regninger elektronisk til kundene. Elektroniske regninger skal sendes til kunden per epost i PDF-format. Merverdiavgiften oppført i regningen gir ikke rett til skattetrekk.

  I enkelte tilfeller forbeholder zooplus seg retten til å ikke tilby alle betalingsmetoder.

  e.  Apple Pay

  Apple Pay er tilgjengelig som betalingsmåte for iOS-enheter i vår app og mobilnettbutikk. Du kan velge denne betalingsmåten i kassen. Denne betalingsmåten er tilgjengelig gjennom Safari, og du kan betale med et tilknyttet betalingskort. Du betaler direkte via din Apple-konto. Etter at du har sendt inn bestillingen, vil du bli henvist til Apple for å godkjenne betaling av ordreverdien. Så snart vi har blitt informert om din autorisasjon, starter forsendelsen i henhold til leveringstiden som er spesifisert for varene.

  Avhengig av betalingsmåten du har valgt i Apple Pay, vil det faktiske fakturabeløpet minus eventuelle rabatter, kuponger osv. belastes umiddelbart etter forsendelse.

  f. Klarna

  I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr vi deg betalingsmetoden Klarna PayLater og Klarna Pay Over Time. Betalingen gjøres til Klarna.

  Med Klarna PayLater kan kundene kjøpe varene sine nå og betale innen 30 dager fra forsendelsen av varene eller, i tilfelle andre tjenester, levering av tjenesten. Klarna sender fakturaen til kundene på e-post.

  Med Klarna Pay Over Time, kan kundene betale i månedlige rater. Forfallsdatoen oppgis i avdragsplanen som forklares i kjøpsprosessen og sendes av Klarna på e-post.

  Betalingsmetodene Klarna PayLater og Klarna Pay Over Time er ikke tilgjengelige for alle tilbud og krever blant annet en kredittsjekk fra Klarna Bank AB (publ).

  For mer informasjon, se Klarna's vilkår: Generelle vilkår Klarna

  Generell informasjon om Klarna finner du her: Betal senere med Klarna.

  Dine personlige opplysninger vil bearbeides av Klarna i overensstemmelse med gjeldende personvernslover og som beskrevet i Klarnas personvernerklæring.

  g. Regninger

  zooplus forbeholder seg retten til å utstede regninger elektronisk til kundene. Elektroniske regninger skal sendes til kunden per epost i PDF-format. Merverdiavgiften oppført i regningen gir ikke rett til skattetrekk.

  I enkelte tilfeller forbeholder zooplus seg retten til å ikke tilby alle betalingsmetoder.

  h. Gavekort

  Ved innløsing av gavekort gjelder spesifikke betingelser som for eksempel minstebeløp på bestillingen, gyldighet osv. Relevant informasjon finner du på gavekortet. I alle tilfeller kan kun ett gavekort løses inn per kjøp. Det er ikke mulig å få gavekortet utbetalt i kontanter eller å bruke et restbeløp på et gavekort ved et senere kjøp.

 • 9. Datavern

  zooplus tar personvern og beskyttelse av kundedata på høyeste alvor. Datavernerklæringen kan lastes ned her.

 • 10. Markedsføring og kundekommunikasjon

  Når kunden inngår en kontrakt med zooplus og samtidig oppgir sin elektroniske postadresse (e-post), har zooplus rett til å bruke denne e-post-adressen til direkte markedsføring av egne lignende varer eller tjenester, med mindre kunden har protestert mot dette. Kunden har til enhver tid rett til å reservere seg mot bruk av den elektroniske postadressen (e-post) via email til service@zooplus.no, uten at det oppstår andre kostnader enn formidlingskostnadene etter basistariffen.

 • 11. Ansvarlig for nettbutikken

  zooplus SE

  Sonnenstraße 15, 80331, München

  Representert ved styret:

  Geoffroy Lefebvre

  Andreas Maueröder

  Leder i bedriftsforsamlingen:

  Stefan Goetz

  Selskapets hovedkontor: München

  Tel: +45 -78-15-26-08

  Epost: service@zooplus.no

  Amtsgericht München, HRB 273759

  MVA-nr. Norge 929031040 MVA

 • 12. zooPoeng

  Ved registrering av kunden og opprettelsen av en „min zooplus konto“ såvel som ved første bestilling får kunden automatisk retten til å delta gratis i zooplus bonusprogram. Detaljer om deltagelsesbetingelsene finner du her.

  Den her angitte elektroniske postadresse (e-post) anvendes av zooplus for å informere kunden om bestanden av zooPoengene. Kunden har rett til å tilbakekalle eller nekte bruken av e-post adressen til envher tid, uten å pådra seg andre kostnader enn overføringskostnadene utover basistariff.

  Per kalenderår kan det samles maksimalt 10.000 zooPoeng. Når denne grensen er nådd, kan det ikke samles mer poeng i det aktuelle året.

 • 13. Nettbasert klageportal

  EU-kommisjonens offisielle nettside har en portal (ODR-plattform) for nettbaserte klager og konflikter mellom forbrukere og firmaer (ADR). Denne er tilgjengelig under //www.ec.europa.eu/consumers/odr.

  Enkelte næringsdrivende er juridisk forpliktet til å delta, zooplus er imidlertid hverken forpliktet eller villig til å delta i en alternativ konfliktløsningsportal.

 • 14. Sluttbestemmelser

  Dersom en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene er eller blir ugyldig eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten eller håndhevbarheten til de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene ikke påvirkes av dette.

  Tysk lov gjelder i form av ekskludering av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG). Dette valget av nevnte gjeldende lov gjelder bare i den utstrekning beskyttelsen gitt av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold på tidspunktet for bestillingen ikke trekkes tilbake.

 • 15. Utskriftsversjon av de generelle forretningsbetingelsene

  Ved å klikke på koblingen "Utskriftsversjon av forretningsbetingelsene " kan kunden få en utskriftsvennlig versjon av disse generelle forretningsbetingelsene. Denne kan deretter skrive ut eller lagre disse lokalt.

  For å kunne åpne våre vilkår som PDF trenger du Adobe Reader, som du kan laste ned gratis her.

  Sist endret: 03.08.2023