Fôrintoleranser hos katt

Fôrintoleranser hos katt

Matsensitivitet hos katten

Omtrent en tredjedel av alle katteeiere tenker at det egne dyret i større eller mindre grad lider av en fôrintoleranse som har negativ innvirkning på allmenntilstanden og spesielt på hud- og pelskvaliteten. I kun en fjerdedel av tilfellene ytrer en intoleranse mot et fôr seg gjennom gjentatt opptredende oppkast og/ eller diaré. Det er viktig å skille mellom en fôrintoleranse og en ekte allergi, altså en reaksjon som blir utløst av immunsystemet.

Fôrintoleranser hos katter

Fôrintoleranse hos katter

Ved intoleranser har kroppen ofte problemer med å fordøye en eller flere bestanddeler av fôret ordentlig. En faktor som ofte blir miskjent av mange katteeiere er laktose (melkesukker). Voksne katter er sjeldent i stand til å utnytte laktosen, og det kan komme til kraftig diaré. I motsetning til den vanlige oppfatningen er det ikke nødvendig å gi voksne katter kattemelk.

Aldersrelaterte symptomer

En fôrintoleranse hos katter kan også oppstå med økende alder. Ofte er eierne overrasket over at katten på et tidspunkt ikke lenger tåler kattematen som den har spist fram til daværende tidspunkt. Dette kan blant annet kobles opp mot aldringsprosessen til katten. Eksempler er den ovenfornevnte situasjonen med laktose eller intoleranser som sakte utvikler seg med alderen på grunn av en endret enzymkvalitet i fordøyelsestrakten. Med andre ord: katten vil ikke lenger være i stand til å omsette bestemte næringsstoffer. I noen tilfeller er det nok at katten inntar det utløsende elementet kun en eneste gang for å utløse en uønsket reaksjon i kroppen.

For hyppig fôrbytte

Det å bytte fôr eller fôrkonsistensen for ofte, som for eksempel et daglig bytte mellom tørr- og våtfôr, blir som regel dårlig tolerert av kattene, og resulterer ofte i vedvarende diaré. Man bør derfor prøve å forholde seg til kun én av variantene. For å fryde kattens smaksløker litt ekstra, kan man veksle mellom ulike smaksvarianter av det samme fôret.

Til veterinær i alvorlige tilfeller

Som regel er fortvilelsen til katteeierne over vedvarende kløe eller diaré like stor som rådløsheten vedrørende den passende behandlingen og motvirkende tiltak. Dersom katten har massive symptomer er det uunnværlig å ta turen til veterinæren. I tilfeller der symptomene ikke er like alvorlig anbefales det å gå gjennom de ovenfornevnte punktene og starte med en slags fôringsdagbok for å få mer innsyn i hvilke næringsstoffer katten kan reagere på, og tilpasse ernæringen tilsvarende.

Fôrintoleranse hos katt

Få og lettfordøyelige proteinkilder

Det viktigste punktet når det kommer til fôring av sensitive katter med konvensjonelt fôr, er at fôret kun har én eller maksimalt to godt fordøyelige proteinkilder som er lite allergen og som organismen helst ikke kjenner til. Disse kravene innfrir blant annet Hill’s Feline Sensitive Stomach som kun har én proteinkilde som kommer fra kyllingkjøtt. Karbohydratene kommer fra lettfordøyelig ris. Det betyr at kroppen ikke blir konfrontert med et flertall av ulike proteiner, og at immunforsvaret styrkes gjennom antioksidanten vitamin E.

Ta en titt på hele utvalget av kattemat for fôrømfintlige katter hos zooplus!

Våre mest populære artikler
5 min

Farlige matvarer for katter

Allerede zoologen og atferdsforskeren Paul Leyhausen fant ut at katter ikke nødvendigvis kun spiser det som er bra for dem. Desto viktigere er det at deres menneskelige samboerne er informert over hvilke næringsmidler og matvarer som kan være skadelig for de firbente pelsnøstene. Det finnes for eksempel en rekke matvarer som er fordelaktig for menneskets helse, men som samtidig er svært giftig for katter. Nedenforstående oversikt gjør på ingen måte krav på fullstendighet.
6 min

Riktig fôrmengde til katt

Mange katter ser ut til å være sultne hele tiden. Men hvor mye fôr trenger en katt om dagen? I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du finner riktig fôrmengde til katten din.
5 min

Tørrfôr eller våtfôr til katt?

Mangfoldet av kattemat lokker med en mengde ulike fôrsorter og fôringsmetoder. Katteeiere kan velge og vrake blant de ulike fôringsformene og smaksvariantene. Før valget faller på kattematen som katten liker, som ikke koster for mye, men likevel er av høy kvalitet, spør mange seg om det er bedre med tørrfôr eller våtfôr til katten. Hvilke fordeler har de ulike typene? Ferdigfôr er den mest populære fôringsformen. Og dette er heller ikke rart, med tanke på at høyverdige fôrsorter inneholder alt katten trenger for et sunt kosthold.