Laserpointer for katter

lekende katt

Det finnes delte meninger vedrørende spørsmålet om laserpointere er egnet som katteleke eller ikke. I denne artikkelen kan du lese om fordelene og ulempene som laserpointere har for katten, slik at du kan ta en beslutning som kommer pelsnøstet ditt til gode.

Er laserpointere farlige for katten?

Når en katt leker med en laserpointer er det kun synet som blir utfordret. Til forskjell fra vanlige katteleker brukes verken kattens hørsel, luktesans eller følesans når den leker med laserpointeren. Det er derimot svært viktig at også disse sansene blir adressert, da akkurat dette gjenspeiler kattens naturlige omgivelser og behov. Generelt bør aktiviteter og katteleker som best etterligner kattens naturlige livsstandard foretrekkes. På denne måten skaper du det beste grunnlager for et artsriktig og lykkelig katteliv.

Fordi katten ikke har muligheten til å oppnå et positivt jaktresultat ved å avslutte leken med å fange et bytte, kan den muligens oppleve frustrasjon og reagere overivrig. Dette kan igjen resultere i at katten ikke klarer å slappe av etter leken eller fortsetter med å jakte den røde laserprikken selv etter at leken er avsluttet.

I tillegg kan den kraftige laserstrålen være skadelig for kattens øyne. Derfor bør du passe godt på at katten ikke ser rett inn i lyset. Tross alt er oppbyggingen av kattens øyne mye mer kompleks og sensitiv. Dette er førøvrig også grunnen til at katten kan se betydelig bedre i mørket enn menneskene. Du bør ta høyde for at selv refleksjoner av laseren, for eksempel i speil, laminatgulv osv., kan skade katteøynene. I verste fall kan det føre til at katten mister synet, noe som igjen kan resultere i skyhøye veterinærregninger.

Kun katteeiere som bruker laserpointeren bevisst og med omhu bør vurdere å benytte den som katteleke. Ellers er faren for alvorlige, irreversible skader på øynene til både katten og deg selv mye større enn gleden som laserpointeren kan bringe med seg.

Hvilke fordeler kan en laserpointer ha?

Dersom du anvender en laserpointer med omhu, kontrollert og kun over et begrenset tidsrom, kan den være en spennende leke som katten fort kan bli veldig glad i. Enkelte katter er dog ikke så begeistret for leken med den villedende jaktopplevelsen. Laserpointere byr likevel på mye moro for lekne katter. Det er uansett, som nevnt tidligere, av enorm betydning at du som eier passer på at laserstrålen verken treffer kattens eller andre personers øyne.

En ytterligere viktig aspekt er at katten får oppleve følelsen av en vellykket jakt, selv om byttedyret egentlig mangler. Du kan kompensere det manglende byttet ved å gi katten et par godbiter istedet.

Det anbefales å avslutte laserleken på en egnet rød gjenstand, som for eksempel en kattepute. Dette gir katten muligheten til å faktisk fange noe på slutten, og etterlikner dermed jaktopplevelsen den ville hatt i det fri. Dessuten kan katten på denne måten gi utslipp for energi som har samlet seg opp under “jakten”.

Hvordan unngå eventuelle farer fra laserpointeren?

Vær nøye med at laseren ikke treffer øynene til katten. Som regel er blikket til pelsnøstet ditt uansett vendt nedover, og ikke opp til laserens utgangspunkt. Vær likevel forsiktig når du bruker en laserpointer.

Start med å holde pointeren like over gulvet. Slik unngår du at katten feilaktig ser opp til pointeren istedenfor den røde prikken nede på bakken. Så snart katten har fokusert på prikken kan du slappe av og holde katten underholdt mens du sitter i sofakroken. På den andre siden er aktivitet og bevegelse ikke bare bra for katten, men også for de tobente samboerne. I forbindelse med dette kan man derfor kritisere laserpointeren for å være et produkt som i hovedsak prioriterer eierens bekvemmelighet.

Finnes det også trygge laserpointere?

Alle laserpointere som finnes hos zooplus er testet og gjelder som ufarlige. Ifølge produsentenes deklarasjon skader ikke lyset kattens øyne, selv om det ble truffet av laserstrålen i et øyeblikk. Den lave strålingen reduserer risikoen for øyeskader. Likevel bør du alltid ha farene og konsekvensene i bakhodet, og være aktsom når du bruker laserpointeren. Tross alt består laserstråler av sterkt konsentrert lys.

Unngå for all del laserpointere som kommer fra mindre seriøse aktører eller har en tvilsom opprinnelse, spesielt dersom de kommer fra utlandet eller auksjonsplattformer. Det kan være at disse produktene ikke innfrir kvalitetskravene og under visse omstendigheter overskrider de tillatte grenseverdiene opptil 100 ganger.

Det som absolutt frarådes, er å bruke laserpointere som er basert på tilfeldighetsprinsippet. Disse kaster det sterke lyset tilfeldig ut i rommet, noe som skaper en uberegnelig risiko for kattens (og menneskenes) øyne.

Laserpointere for katter: hvilke alternativ finnes?

En enkel lommelykt kan ha samme lekende effekt på katten, bare uten den samme risikoen som laserpointeren bærer med seg. Baller, lekestenger og liknende leker byr også på mye moro, og i motsetning til laserpointeren kan kattene i tillegg oppleve et positivt jaktresultat.

En positiv prestasjonsfølelse får katten også dersom du bruker en lekestang, fordi katten her faktisk får tak i byttet sitt. Å rose katten med for eksempel «så flink du er – du er en kjempegod jeger» er viktig for å ivareta kattens mentale balanse. I tillegg kommer denne lekeformen nærmere kattens naturlige jaktomgivelser og innehar ikke de samme farene for katten som en laserpointer.

Våre mest populære artikler
5 min

Laserpointer for katter

Det finnes delte meninger vedrørende spørsmålet om laserpointere er egnet som katteleke eller ikke. I denne artikkelen kan du lese om fordelene og ulempene som laserpointere har for katten, slik at du kan ta en beslutning som kommer pelsnøstet ditt til gode.

2 min

Hjernetrim & intelligensleker for katter

For mange er katter som levende kosedyr: de er myke, elsker menneskelig nærvær og blir gjerne skjemt bort. Det som mange katteeiere imidlertid glemmer er at katter innerst inne er ville dyr. Et liv på sofaen vil derfor sjeldent være tilfredsstillende. Ville katter som lever fritt i naturen sysselsetter seg selv. For eksempel krever hvert måltid ofte en timelang jakt etter byttet. Dag etter dag tilbringer de tiden sin med å ligge på lur, gjemme eller forsvare seg. Roen som våre huskatter nyter er unntaket for disse kattene og inntreffer svært sjeldent. Så selv etter flere hundre år samliv med mennesker er kattene våre fortsatt små villdyr, både hva gjelder vesen og kroppsbygning. Nettopp derfor har de også lignende krav som deres slektinger i naturen.