7 grunner til at hunder gjør livet bedre

hund og dame lekende i parken

De fleste hundeeierne kan neppe forestille seg et liv uten hund. Som menneskets beste venn er hunden alltid ved vår side. Faktisk hjelper hundene oss på mange ulike områder, ofte også uten at vi i det hele tatt er bevisst på det. Her får du vite syv grunner som viser at hunder gjørt livene våre bedre.

1. Hunder senker stressnivået

Enhver hundeeier vil bekrefte at den har det bra når dyret er i nærheten. Denne følelsen har faktisk også vitenskapelige bevis. Amerikanske forskere har funnet bevis på at hunder senker stressnivået vårt. Ved å klappe og kose med hunden frigjøres lykkehormoner, samtidig som produksjonen av stresshormoner senkes.

For forskningen ble det søkt etter en yrkesgruppe som til daglig var utsatt for mye stress. Valget falt til slutt på enslige aksjemeglere. Resultatene viste at tilstedeværelsen av hunder hadde en dokumentert positiv effekt på testpersonene. Forskerne observerte og evaluerte typiske stressymptomer som blodtrykk, hjertefrekvens og svetteproduksjon. Personene med hund reagerte betydelig bedre og mer avslappet i stressituasjoner enn de uten hund. Faktisk har kontorhunder den samme effekten. De reduserer stressnivået til de ansatte og har generelt en positiv innvirkning på jobbhverdagen. Dette har også blitt dokumentert i en rekke ulike studier.

2. Hunder er bra for hjertet

Dersom vi er stresset, øker blodtrykket. De som kontinuerlig går rundt med et for høyt blodtrykk har en høyere risiko for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer. I og med at hunder, som nevt under punkt 1, har en positiv effekt på stressnivået, senker de tilsvarende også risikoen for sykdommer. I tillegg har de daglige gåturene med hunden også en helsefremmende effekt og bidrar til å holde deg frisk.

3. Hunder senker risikoen for allergier hos barn

Mange foreldre er redde for at en hund kan ha negativ innvirkning på barnets helse. I virkeligheten er det motsatte sant. Forskning viser at barn som vokser opp sammen med en hund har en lavere risiko for å få allergier. Dette er dog kun tilfellet dersom det ikke foreligger allergier eller liknende sykdommer i familien fra før.

Bra å vite:

Barn som tilbringer oppveksten sin sammen med en hund har mange flere fordeler. Et mangfold av ulike forskningsarbeid viser dette. Hunder har for eksempel en positiv innflytelse på barnets personlighetsutvikling. Barna lærer å ta ansvar og utvikler en bedre sosial kompetanse. I tillegg kan hunder støtte barnas læreprosess. Det finnes for eksempel spesielt trente lesehunder som kan hjelpe barn med lesevansker. Hunden fungerer her som lytter når barnet leser høyt. Den formidler sikkerhet og kritiserer ikke dersom noe er feil.

hund mit mädchen

4.  Hunder holder deg i form

For lite bevegelse resulterer ofte i overvekt, som igjen øker risikoen for en rekke sykdommer. Hunder hjelper med å holde deg frisk og rask. De må nemlig ut til frisk luft – ikke bare for å gå på do, men også for å røre på seg. Når du lufter hunden din vil du derfor automatisk også bevege deg mer. Lange lufteturer med tumling og lek er derfor med på å holde både hund og eier i form, samtidig som aktivitetene utendørs også styrker immunforsvaret. Sammenfattet har dette altså en positiv effekt på både din allmenhelse og kroppsvekt.

5. Hunder hjelper med å opprette kontakter

Det er lett for hundeeiere å få i gang en samtale – det finnes tross alt mange felles samtaleemner. På denne måten hjelper hundene med å knytte bånd til andre personer. Spesielt for eldre personer er de regelmessige lufteturene med hunden ofte den eneste kontakten til omverdenen. Hunden bidrar dermed også til å beskytte eieren fra sosial isolasjon.

6. Hunder forenkler livet til mennesker med funksjonshemninger

Servicehunder, eller rehabiliteringshunder som de også blir kalt, er spesielt opptrent for å leve sammen med mennesker med fysiske eller mentale funksjonshemninger. De har lært hvordan de kan støtte eierne sine i hverdagen. Best kjent er nok førerhunder. De hjelper blinde personer med å orientere seg og er en stor størrespiller i hverdagen. Det finnes likevel en mengde andre områder hvor servicehunder er til stor hjelp. Både epilepsihunder og signalhunder er for eksempel også å finne blant de firbente hverdagsheltene.

7. Hunder redder liv

Noen servicehunder er spesielt utdannet til å leve sammen med mennesker som lider av sykdommer som kan ha livstruende konsekvenser. Det finnes for eksempel diabeteshunder som reagerer på forandringer i blodsukkernivået til eieren. På denne måten kan personen reagere før blodsukkeret blir for høyt eller lavt.

Redningshunder er spesielt utdannet for livsreddende oppgaver. På grunn av hundenes enestående luktesans, er de i stand til å lete gjennom store områder på kort tid. Redningshunder jobber i lag og blir ofte brukt til å lete etter savnede personer – for eksempel ved snøskred, jordskjelv, båtsulykker og mer.

Våre mest populære artikler
7 min

Er hunden glad i meg? 10 tegn som beviser det

Hvis vi elsker noen, er vi selvsagt interessert i å vite om den andre parten føler det samme ovenfor oss. Mange ønsker å kunne lese tegnene som viser at de har en helt spesiell plass i hjertet til den firbente yndlingen sin. En hund har sin egen måte å uttrykke kjærligheten sin på, og kan heller ikke si «jeg elsker deg» ved å bruke ord. Hunder finner andre elskverdige veier for å vise at de er glad i oss. Det er enklere enn en tror å kjenne igjen disse tegnene – for ferdigheten til å forstå hundespråket slumrer i oss alle.
6 min

10 tegn på at hunden er lykkelig

Hvordan ser jeg at hunden min har det bra? Hvordan vet jeg at den har et godt liv og at jeg gjør alt riktig? Hva kjennetegner en lykkelig hund? Dette er spørsmål som mange hundeeiere ofte stiller seg. Sannsynligheten for at den firbente bestevennen din er lykkelig, er spesielt høy dersom den er sysselsatt nok. Dette kan enkelt oppnås ved å tilbringe tid med hunden i form av for eksempel lek store deler av dagen. En annen ting som ikke kan nevnes ofte nok, er at høyverdig hundefôr og en tilpasset ernæring spiller en avgjørende rolle for den fysiske og mentale helsen til dyret - og dermed også for dens gemytt.
4 min

Hundeår i menneskeår

Et hundeår er syv menneskeår: denne tommelfingerregelen har manifestert seg i mange hoder i løpet av de siste årene. Fullt så enkelt er det dog ikke, og vitenskapen har nå kommet med nye funn.