Hundens coronavirus This article is verified by a vet

hundens coronavirus

Coronavirus hos hund

Hundens coronavirus, også kalt canin coronavirus (CCoV) er utbredt verden over og treffer spesielt hunder som holdes i kennel og valper. Sammenliknet med menneskets coronavirus, som forårsaker luftveissymptomer, fører hundens coronavirus til plager i magen og tarmen. Selv om en coronainfeksjon hos hunder som regel har et mildt forløp, kan det hos immunsvekkede dyr komme til alvorligere sykdomsforløp med sterk diaré og i verste fall ende dødelig.

Er Covid-19 farlig for hunden min?

31.03.2020: Hos mennesker fremkalles Covid-19 av det nye coronaviruset SARS-CoV-2, som har sin opprinnelse i Kina. Det tyske Friedrich-Löffler-Instituttet (FLI) overvåker som det statlige forskningsinstituttet for dyrehelse den aktuelle situasjonen og publiserer de aktuelle vitenskapelige funnene. Hittil antas det at viruset opprinnelig ble overført til mennesker via flaggermus, skjelldyr eller slanger.

Coronaviruset Covid-19 har allerede blitt påvist på snuten og i munnen til to symptomfrie hunder i Hongkong. Eksperter går dog ut i fra at viruset ble overført til hundene gjennom tett kroppskontakt med de infiserte hundeeierne. Det ble heller ikke målt en økt konsentrasjon av antistoffer hos noen av hundene, noe som er utslagsgivende for en infeksjon med SARS-CoV-2. På grunnlag av dette utelukker forskerne derfor at hunder kan bli syke av Covid-19. Dersom hunden din viser tegn til influensalignende symptomer kan en SARS-CoV-2-infeksjon bekreftes eller avkreftes ved hjelp av de humane testene.

Nylig ble det også kjent at en belgisk katt har testet positivt for SARS-CoV-19. Det er dog snakk om et enkelttilfelle, slik at eksperter fortsetter å klassifisere overføringen av Covid-19 fra mennesker til kjæledyr som et ekstremt unntakstilfelle.

Må jeg være redd for å slippe ut hunden min?

Hunder og andre innfødte dyr har ingen betydning for spredningen av Covid-19, og de kan derfor fortsatt slippes ut. Dette er faktisk veldig viktig, til tross for den aktuelle situasjonen i forbindelse med Corona. Mye bevegelse og frisk luft styrker immunforsvaret og reduserer stress.

Hvilke forhåndsregler må jeg ta hensyn til når jeg går tur med hunden?

Uavhengig av Corona-pandemien er det anbefalt å følge med på hvordan hunden oppfører seg. Det er fort gjort at de spiser eller får i seg noe giftig eller skarpt. Videre kan avføring fra andre dyr være en kilde til for eksempel parasitter, virus eller bakterier. Pass derfor på at du alltid samler opp hundens avføring.

På grunn av de aktuelt gjeldende restriksjonene når det kommer til sosialt samvær, bør du se til at du går tur med hunden alene eller kun med personer du bor sammen med. Dersom dere treffer på andre hundeeiere mens dere er på tur, er det viktig at det ligger en avstand på minst to meter mellom dere. Det er ikke nødvendig å desinfisere potene etter turen. Dette kan tørke ut huden og resultere i hudproblemer.

Hva skjer med hunden min dersom jeg er i hjemmeisolering?

Da det ikke er utelukket at viruset kan overføres til hunder gjennom tett kroppskontakt, anbefales det å be en nærstående person utenfor risikogruppen (dvs. eldre mennesker, syke, osv.) om hjelp til gå tur med hunden dersom man selv befinner seg i hjemmeisolering. Har du en hage, kan du selvsagt benytte den til å sysselsette og lufte hunden. Hvis du ikke har mulighet til å få hjelp fra noen i din nærmeste omgangskrets, kan et hundehotel eller private hundepassere være et midlertidig alternativ.

Sammenfattet kan man altså fortsatt gå tur med hunden sin, forutsatt at man ikke befinner seg i hjemmeisolering. I og med at spredningen av Covid-19 nesten utelukkende skjer gjennom kontakt med infiserte mennesker, er det verken nødvendig eller bra å unngå turgåingen eller å desinfisere hundens poter. Ifølge Friedrich-Löffler-Instituttet er det svært usannsynlig at hunder kan infiseres av Covid-19. Samtidig spiller hundens coronavirus (CCoV) fortsatt en stor rolle for hundens helsetilstand.

Spredning, egenskaper og sykdomsforløpet til canin coronavirus

Coronaviruset forekommer hos et stort antall pattedyr, slik at også andre dyr enn kun hund og katt (FECV & FIPV), som gris og storfe, men også mennesker kan infiseres med coronaviruset. Hos hunder må en infeksjon dog ikke nødvendigvis føre til sykdomstegn. Voksne hunder med et sterkt immunforsvar viser dermed ofte ingen tegn til infeksjon. Likevel kan de smitte hunder som har et svekket immunforsvar (f.eks. valper) gjennom direkte eller indirekte kontakt.

Viruspartikler fra hundens coronavirus (CCoV) blir tatt opp gjennom snuten eller munnen, og går ned i fordøyelsessystemet gjennom spiserøret. Mulige infeksjonskilder kan være drikkevann forurenset med avføring, kontaminerte gjenstander (f.eks. hundeleker), samt direkte kontakt til infisert hundeavføring. Viruspartiklene multipliseres i slimhinnene til magen, tykk- og tynntarmen. De resulterende inflammatoriske prosessene kan føre til massive skader, som medfører en redusert opptaksevne av vann og næring. Dette er spesielt kritisk og potensielt livstruende for valper, som kun har små energireserver. Det kan ta opptil to uker etter de første symptomene vises, før de nydannede viruspartiklene skilles ut gjennom avføringen. Det er derfor særskilt viktig å være ekstra nøye med hygienetiltakene i denne tiden.

Hundens coronavirus – hva er symptomene?

Avhengig av immunforsvaret, reagerer hundene ulikt på en infeksjon med canin coronavirus. Valper eller hunder som på andre måter er syke, viser ofte alvorligere sykdomsforløp enn voksne hunder med et sterkt immunforsvar. Følgende symptomer kan forekomme hos hunder som er infisert med hundens coronavirus:

 • Generelle symptomer som tretthet, svakhet og redusert matlyst, muligens feber
 • Ofte vannaktig diaré, delvis med blodig eller slimete elementer, samt oppkast
 • Kraftig væsketap (dehydrering) samt svingninger i elektrolyttbalansen kan fremkalle sirkulasjonsproblemer og uregelmessigheter i hjerterytmen
 • For immunsupprimerte hunder kan følgene av en infeksjon ende dødelig

Dersom hunden din allerede har blitt smittet av hundens coronavirus, kan det dessverre ikke utelukkes at den infiseres på nytt.

Hvordan diagnostiseres hundens coronavirus?

Plager i mage og tarm kan forårsakes av en mengde ulike sykdommer. Foruten samtalen med deg som eier (anamnese) og den kliniske allmennundersøkelsen, bør derfor også den øvrige helsetilstanden til hunden sjekkes (undersøkelse av munnslimhinnen, væskebalansen, hjerte- og pustefrekvensen, og kroppstemperaturen). Videre bør vaksineringsstatus, holdnings- og fôringsvaner, og for eksempel regelmessigheten av ormekurer kontrolleres av veterinæren.

Dersom sirkulasjonen er så sterkt nedsatt på grunn av væske- og elektrolyttapet at en videre undersøkelse er urimelig, må sirkulasjonen først stabiliseres ved hjelp av en væske- og elektrolyttbehandling. Først deretter er det mulig å bekrefte en infeksjon med hundens coronavirus gjennom blod- eller avføringsprøver.

 • Den gyllne standard er en direkte viruspåvisning ved hjelp av et elektronmikroskop eller RT-PCR (realtids-polymerasekjedereaksjon)
 • Indirekte viruspåvisning blir brukt i mindre grad. Her måles antistoffene i blodet (beskyttende proteiner fra immunsystemet)

Ved siden av disse testene anbefales det i tillegg å undersøke avføringen parasittologisk.

Hvilke behandlingsmuligheter finnes?

Spesielt hos valper bør diaré ikke undervurderes. På grunn av de begrensede energireservene deres, kan de fort havne i livstruende situasjoner. Behandlingen fokuserer derfor på støttende tiltak som skal bidra til å redusere diaré og stabilisere sirkulasjonssystemet igjen.

 • Væske- og elektrolyttbehandling via intravenøs infusjon eller bolusdose under huden
 • Faste (ikke mer enn to dager)
 • Å unngå bakterielle sekundærinfeksjoner: antibiotika
 • Behandling av virale infeksjoner med antivirale midler
 • Dersom temperaturen er for lav, kan hunden varme seg opp på en varmepute eller varmetepper (unngå overoppheting)
 • Etter behandlingen bør hunden fôres med lettfordøyelig mat. Velegnet for dette er kokt, uparfymert ris med kokt kylling
 • Stressreduksjon

Hvordan er prognosen?

Prognosen for en hund som er smittet av canin coronavirus, er svært avhengig av immunsystemet til hunden. Valper og hunder som allerede har parvovirus eller distemper (valpesyke), har dermed en lavere sannsynlighet til å bli frisk enn hunder med et sterkt immunsystem. Det er derfor viktig med en tidlig diagnose og en behandling som holder elektrolytt- og væsketapet så lavt som mulig.

Hvordan kan en infeksjon med canin coronavirus forhindres?

Det er mulig å beskytte hunder mot CCoV med en vaksine. Virkningen av denne vaksinen er dog svært omstridt blant eksperter. Likevel bør hunden beskyttes mot de vanligste sykdommene og vaksineres i samsvar med de nasjonale vaksineringsanbefalingene for hunder. Dette inkluderer blant annet vaksiner mot parvovirus, distemper og leptospirose. Målet er å oppnå en målrettet infeksjonsprofylakse mot hvert patogen, og å unngå en etterfølgende immunsuppresjon. Dermed er vaksinerte hunder indirekte beskyttet mot alvorlige sykdomsforløp fra canin coronaviruset.

I tillegg anbefales følgende hygienetiltak for å unngå infeksjonssykdommer:

 • Rengjøring av fôringssteder, avføringsplasser, samt hundeleker og overflater, om nødvendig desinfeksjon med et spesielt rengjøringsmiddel mot virus
 • Regelmessig utveksling av drikkevannet
 • Infiserte hunder bør holdes i karantene i minst to uker
 • Plukk opp og kast hundens avføring i lukkede hundeposer

Oppdag utvalget av rengjøringsprodukter for hundeutstyr hos zooplus.no!


Franziska G., Veterinarian
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Jeg ble utdannet til veterinær ved Justus-Liebig-Universitetet Gießen og har hatt mulighet til å samle verdifull erfaring på ulike medisinske fagområder som omfatter både små, store og eksotiske dyr, samt farmakologi, patologi og mattrygghet. Siden det har jeg ikke bare jobbet som veterinærmedisinsk forfatter, men også med min vitenskapelige avhandling. Målet mitt er å beskytte dyr bedre mot sykdomsfremkallende bakterielle patogener i framtiden. I tillegg til min veterinærmedisinske kunnskap deler jeg også mine egne erfaringer som lykkelig hundeeier og kan gjennom det også lettere forstå og oppklare frykter og problemer samt andre viktige spørsmål omkring dyrehelsen.


Våre mest populære artikler
8 min

Løpetid hos tisper

Selv om tispens løpetid er en helt naturlig prosess, sørger tispens merkelige adferd, irritasjonen over flekker på det nye teppet eller engstelsen for en uønsket drektighet for bekymring hos mange hundeeiere. Det du behøver å vite om løpetiden til tispen din og hvordan du og tispen kommer gjennom løpetiden uten stress, får du vite her.
4 min

Hundens sanser

Hundens enestående sanser overrasker oss gang på gang. Deres ferdighet til å orientere seg, kjenne igjen alt og alle bare ved lukten, samt det å kunne høre høye lyder er langt bedre utviklet enn hos oss mennesker.
8 min

Hundens coronavirus

Hundens coronavirus, også kalt canin coronavirus (CCoV) er utbredt verden over og treffer spesielt hunder som holdes i kennel og valper. Sammenliknet med menneskets coronavirus, som forårsaker luftveissymptomer, fører hundens coronavirus til plager i magen og tarmen. Selv om en coronainfeksjon hos hunder som regel har et mildt forløp, kan det hos immunsvekkede dyr komme til alvorligere sykdomsforløp med sterk diaré og i verste fall ende dødelig.