Diabetes hos hund This article is verified by a vet

Undersøkelse hos dyrlege for diabetes hos hund

Veterinæren undersøker hunden grundig.

Er vannskålen hundens nye beste venn, selv når temperaturen er moderat? Går den også ned i vekt selv om appetitten faktisk har økt? Da kan diabetes være årsaken. Vi har sammenfattet den viktigste informasjonen om diabetes hos hund i denne artikkelen.

Hvor farlig er diabetes hos hund?

Diabetes mellitus (sukkersyke) er den hyppigst forekommende hormonelle stoffskiftesykdommen hos hunder. Særlig tisper og raser som samojeden eller dvergschnauzer blir spesielt ofte syke.

Sykdommen påvirker hele organismen hos hunden. I tillegg er det alltid fare for betydelige avsporinger i stoffskiftet til berørte hunder. På den måten oppstår det fort livstruende situasjoner. Diabetes hos hunden bør derfor tas veldig alvorlig!

Symptomer: Hvordan oppdager jeg om hunden har diabetes?

En hund med diabetes mellitus kan vise følgende symptomer:

 • Hovedsymptom: økt drikke- og urineringsadferd (polyuri, polydipsi)
 • Vekttap til tross for økt matlyst (polyfagi)
 • Lystløshet og tretthet
 • Grå stær (katarakt) med plutselig blindhet
 • dårlig pelskvalitet
 • dårlig sårheling

Ved feil terapi eller uoppdaget diabetes oppstår i tillegg diabetisk ketoacidose (DKA). I dette tilfellet får ikke kroppens celler lenger nok sukker som energikilde. Konsekvensen er en overdreven produksjon av ketolegemer på grunn av spalting av fett. Den økte konsentrasjonen av ketonlegemer (ketose) fører til slutt til forsuring av blodet (acidose). De resulterende elektrolyttskiftene forårsaker oppkast og svakhet. Denne tilstanden er livstruende!

De temmelig uspesifikke symptomene i begynnelsen er ikke alltid tydelige. Hold derfor alltid et øye med hunden din og kontroller vekten dens jevnlig.

Diagnose: Hvordan bestemmes diabetes mellitus hos hunden?

Hvert veterinærbesøk starter med en utførlig samtale med eieren (anamnese). Denne er veldig verdifull for diagnostiseringen ettersom viktige tegn som et økt vanninntak eller manglende lyst er tegn på diabetes mellitus hos hunden.

Etter samtalen gjennomføres en generell klinisk undersøkelse der hundens allmenntilstand registreres. I tillegg gjennomfører veterinæren en spesiell undersøkelse for å kunne påvise diabetes hos hund. For dette tas det både blod- og urinprøver.

Hvilke verdier måles ved blod- og urinundersøkelsen?

Siden blodsukkernivået er utsatt for sterke svingninger, for eksempel på grunn av mat eller stress, er det lurt å måle fruktosaminene. Dette er visse proteiner som vurderes som langsiktige parametere (over én til tre uker) for blodsukkernivået. Ved mistanke om bukspyttkjertelbetennelse bestemmes i tillegg spesielle hjelpestørrelser som amylase og lipase.

Økt innhold av sukker, proteiner, eventuelt ketonlegemer og endret egenvekt i urinen styrker mistanken om diabetes mellitus hos hunder. Siden det høye blodsukkernivået kan føre til avleiringer av sukker i øyet, får mange berørte hunder i tillegg grå stær. Derfor gjøres det alltid en blodtrykkmåling og en øyeundersøkelse.

Terapi: Hvilke behandlingsmuligheter finnes?

Behandlingen av diabetes hos hund består alltid av forskjellige komponenter:

 • daglig: to ganger insulin (gammelt insulin, basalinsulin eller langtidsvirkende insulin)
 • dietetiske tiltak: Beregn kaloribehov, fôr med lavt innhold av dårlig fordøyelige karbohydrater og fett, fôr med høyere råfiberinnhold
 • regelmessig bevegelse
 • regelmessig kontroll av blodsukkernivået og andre parametre
 • ved DKA: umiddelbar administrering av infusjoner, elektrolytter og insulin samt løpende veterinærovervåking
 • orale antidiabetika viser ingen effekt hos hunder

Selv om diagnosen og omfanget av de påfølgende terapitiltakene som oftest er et sjokk for eierne, kan diabetes hos hunden i de fleste tilfellene behandles godt. Veterinæren vil informere deg grundig om bruk av blodsukkermåleapparatet og doseringen av insulinet. Etter en kort tilvenningsfase blir det som regel fort en del av hverdagen både for eier og hund.

Spesielt tilfelle drektighetsdiabetes

Drektighets- eller drektighetsdiabetes er en spesiell form av diabetes mellitus. Den opptrer utelukkende hos ukastrerte tisper. Her spiller hormonet progesteron en avgjørende rolle.

I dette tilfellet bør du la tispen din kastrere så raskt som mulig. Fordi hver ekstra løpetid fører til nye avsporinger i sukkerstoffskiftet. For det meste trenger tispen likevel en livslang insulinterapi.

Diabetes hund
Overvekt kan resultere i mange følgesykdommer, deriblant diabetes mellitus.

Hvordan oppstår diabetes hos hunden?

Diabetes mellitus er et kompleks syndrom som oppstår på grunn av et økt blodsukkernivå som følge av mangel på insulin. For bedre forståelse er det viktig å se på bukspyttkjertelen til hunden:

Bukspyttkjertelen (pankreas) er delt inn i en endokrin og eksokrin del. Den endokrine delen består av beta-celler som danner hormonet insulin. Insulin transporterer sukkeret som inntas med maten inn i kroppens celler.

Når insulin frigjøres i blodet, sørger dette for at sukkeret tas opp i cellene. Cellene trenger på sin side sukkeret for å generere energi. Overflødig sukker lagres i form av glykogen i leveren og i musklene. Samtidig fører det anabolske hormonet insulin til dannelsen av protein og fett.

De fire formene av diabetes hos hunder

Årsakene til diabetes mellitus hos hunder er mangfoldige. Denne manifestasjonen av sykdommen er delt inn i 4 former:

 • Type 1 (juvenil diabetes mellitus) med absolutt insulinmangel: Kroppen danner beskyttende proteiner (antistoffer) mot sine egne celler i bukspyttkjertelen. Cellene ødelegges og produserer dermed ikke insulin lenger. Sukkeret absorberes ikke lenger i cellene og forblir i blodomløpet. Denne typen er vanligst hos hunder.
 • Type 2 (voksen diabetes mellitus) med relativ insulinmangel: Årsaken er et funksjonstap av betacellene eller insulinresistens. Sistnevnte betyr at det riktignok produseres nok insulin, men at det ikke har noe effekt på stoffskiftet lenger. Denne typen opptrer hovedsakelig hos katter.
 • Sekundær diabetes mellitus: Denne formen er forårsaket av ulike underliggende sykdommer som hyperfunksjon av binyrene (Cushings sykdom) eller administrering av glukokortikoider (kortison). Dette kan føre til insulinresistens. Andre årsaker er betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), overvekt og infeksjoner.
 • Svangerskapsdiabetes (gestasjonsdiabetes): Her spiller svangerskapshormoner som progesteron en stor rolle da de fører til en økning av blodsukkernivået.

Uansett er det viktig med en tidlig diagnose og tilsvarende behandling. Sistnevnte er veldig avhengig av hvilken type diabetes hunden din har.

Prognose: Hva er sjansene til helbredelse?

Prognosen ved diabetes mellitus er avhengig av komplikasjoner og behandlingens suksess. Såfremt den syke hunden er godt tilpasset til insulin, er prognosen god. Diabetes mellitus er derimot ikke helbredelig. Berørte hunder må få insulin gjennom hele livet.

Profylakse: Hvordan kan jeg unngå diabetes hos hund?

Diabetes mellitus hos hunden kan nesten ikke unngås. Likevel kan du redusere risikoen ved en tidlig kastrering av tisper, en balansert og sunn ernæring samt regelmessig mosjon.

Hvis hunden allerede viser komplikasjoner og er vanskelig å justere til insulin, kan en redusert livskvalitet være konsekvensen.

En annen type diabetes hos hunden: Diabetes insipidus

I motsetning til diabetes mellitus er diabetes insipidus mye sjeldnere hos hunder. Veterinæren skiller mellom sentral og renal (lat. «ren» betyr nyrer) diabetes insipidus.

Begge formene er enten medfødte eller oppstår sekundært på grunn av andre sykdommer og traumer med det antidiuretiske hormonet (ADH) i sentrum. Det dannes i hypothalamus (del av mellomhjernen) og har vanligvis som oppgave å gjenvinne vann fra den primære urinen.

Ved sentral diabetes insipidus er det imidlertid mangel på ADH. Derimot binder ADH seg ikke til de assosierte reseptorene ved nyrediabetes insipidus. Typisk for begge former er en økt urinering. For å kompensere for væsketapet som dermed oppstår, drikker berørte hunder påfallende mye.

Diagnose av diabetes insipidus

For å skille mellom diabetes insipidus og diabetes mellitus kan det gjennomføres en ADH-test. For dette formålet får hunden ADH og forbedringen i vanngjenvinningen måles deretter.

Dersom den forbedres, taler dette for en sentral diabetes insipidus. En ekstra metode er den såkalte tørstetesten. Her må hunden tørste i flere timer etter tømning av blæren. Deretter måles mengden urin som dannes. Hvis den ikke er redusert, dreier det seg om diabetes insipidus.

Hvordan behandles diabetes insipidus hos hunder?

Også her avhenger det av typen diabetes insipidus. Hvis hunden lider av den sentrale formen, dvs. mangel på ADH, får den syntetisk ADH gjennom hele livet som erstatning. Den renale formen er ofte en bivirkning av en annen underliggende sykdom. Derfor behandler veterinæren i dette tilfellet (om mulig) grunnsykdommen. I tillegg reduseres saltinntaket til den syke hunden.

Kan diabetes insipidus helbredes?

Ved sentral diabetes insipidus er prognosen som regel god. Men akkurat som med diabetes mellitus er hunden avhengig av medisiner for resten av livet. Prognosen ved renal diabetes insipidus er avhengig av grunnsykdommen.


Franziska G., Veterinarian
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Jeg ble utdannet til veterinær ved Justus-Liebig-Universitetet Gießen og har hatt mulighet til å samle verdifull erfaring på ulike medisinske fagområder som omfatter både små, store og eksotiske dyr, samt farmakologi, patologi og mattrygghet. Siden det har jeg ikke bare jobbet som veterinærmedisinsk forfatter, men også med min vitenskapelige avhandling. Målet mitt er å beskytte dyr bedre mot sykdomsfremkallende bakterielle patogener i framtiden. I tillegg til min veterinærmedisinske kunnskap deler jeg også mine egne erfaringer som lykkelig hundeeier og kan gjennom det også lettere forstå og oppklare frykter og problemer samt andre viktige spørsmål omkring dyrehelsen.


Våre mest populære artikler
8 min

Løpetid hos tisper

Selv om tispens løpetid er en helt naturlig prosess, sørger tispens merkelige adferd, irritasjonen over flekker på det nye teppet eller engstelsen for en uønsket drektighet for bekymring hos mange hundeeiere. Det du behøver å vite om løpetiden til tispen din og hvordan du og tispen kommer gjennom løpetiden uten stress, får du vite her.
4 min

Hundens sanser

Hundens enestående sanser overrasker oss gang på gang. Deres ferdighet til å orientere seg, kjenne igjen alt og alle bare ved lukten, samt det å kunne høre høye lyder er langt bedre utviklet enn hos oss mennesker.
8 min

Hundens coronavirus

Hundens coronavirus, også kalt canin coronavirus (CCoV) er utbredt verden over og treffer spesielt hunder som holdes i kennel og valper. Sammenliknet med menneskets coronavirus, som forårsaker luftveissymptomer, fører hundens coronavirus til plager i magen og tarmen. Selv om en coronainfeksjon hos hunder som regel har et mildt forløp, kan det hos immunsvekkede dyr komme til alvorligere sykdomsforløp med sterk diaré og i verste fall ende dødelig.