Informasjon - Forordning om digitale tjenester

Hvis og i den utstrekning zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, Tyskland ("zooplus") tilbyr mellomliggende tjenster som definert i art. 3 (g) i forordning (EU) 2022/2065 ("DSA") gjelder følgende informasjon:

Kontaktpunkt for myndighetene:

I samsvar med artikkel 11 DSA har zooplus utpekt følgende e-postadresse som kontaktpunkt for direkte kommunikasjon med medlemsstatenes myndigheter, Kommisjonen og European Digital Services Board i forhold til søknaden om DSA: klikk her eller kontakt oss på: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Når du sender e-post til DigitalServicesActSPC@zooplus.com, vennligst inkluder ditt fulle navn og navnet på myndigheten du kontakter oss på vegne av. Vi trenger også en e-postadresse for å kontakte deg, som bør være tilknyttet den relevante EU-myndigheten.

Dette kontaktpunktet er kun forbeholdt myndighetene.

Kommunikasjon med denne e-postadressen kan være på tysk og engelsk, men om nødvendig vil vi samarbeide med deg for å imøtekomme kommunikasjon på et annet språk. Hvis du ikke kontakter oss på vegne av en myndighet, vennligst se etter det rette kontaktpunktet i vår kontaktdel (https://support.zooplus.no/no/support/home) eller nedenfor hvis du er mottaker av tjenesten til zooplus.

Kontaktpunkt for mottakere av tjenesten:

I samsvar med artikkel 12 i DSA har zooplus utpekt følgende e-postadresse som kontaktpunkt for direkte kommunikasjon for mottakere av tjenesten: klikk her eller kontakt oss på: DigitalServicesAct@zooplus.com

Når du sender e-post til DigitalServicesAct@zooplus.com, vennligst oppgi ditt fulle navn og navnet på tjenesten du mottar. Vi trenger også en e-postadresse for å kontakte deg.

Dette kontaktpunktet er kun reservert for mottakerne av tjenesten.

Kommunikasjon med denne e-postadressen kan være på tysk og engelsk, men om nødvendig vil vi samarbeide med deg for å imøtekomme kommunikasjon på et annet språk. Hvis du ikke kontakter oss som mottaker av tjenesten, vennligst se etter det rette kontaktpunktet i vår kontaktseksjon (https://support.zooplus.com/no/support/home).

Juridisk representant

De juridiske representantene for zooplus i henhold til artikkel 13 DSA er:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, Germany

service@zooplus.de

+49 89 211 29 211 (man. til fre. 8:00 – 19:00 Uhr, Sa. 8:00 – 14:00 Uhr)

Rapporter og informasjon om gjennomsnittlige månedlige aktive mottakere

Så snart zooplus har publisert rapporter i henhold til artikkel 15 DSA vil de bli gjort tilgjengelig her.

Varsel og handlingsmekanisme

Hvis du ønsker å varsle oss om tilstedeværelsen på tjenesten vår av spesifikke opplysninger som du anser som ulovlig innhold, vennligst bruk skjemaet som er gjort tilgjengelig her og ta med følgende:

(a) en tilstrekkelig begrunnet forklaring av årsakene til at du påstår at den aktuelle informasjonen er ulovlig innhold; (b) en klar indikasjon på den nøyaktige elektroniske plasseringen av denne informasjonen, for eksempel den nøyaktige nettadressen eller nettadressene, og, om nødvendig, tilleggsinformasjon som gjør det mulig å identifisere det ulovlige innholdet tilpasset innholdstypen og den spesifikke typen vertskap service; (c) navnet og e-postadressen til personen eller enheten som sender inn varselet, bortsett fra når det gjelder informasjon som anses å involvere en av lovbruddene nevnt i artikkel 3 til 7 i direktiv 2011/93/EU (https://eur -lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093); (d) erklæringen som bekrefter den oppriktige troen til individet eller enheten som sender inn varselet om at informasjonen og påstandene i den er nøyaktige og fullstendige.

Hvis og i den grad tjenestene til zooplus kvalifiserer som tjenestene til en "online plattform" som definert i artikkel 3 (i) DSA (for tiden: zooplus Vet Search), gjelder i tillegg følgende informasjon:

Internt klagebehandlingssystem

Hvis du ønsker å klage på avgjørelsen tatt av zooplus etter mottak av en melding eller mot følgende avgjørelser tatt av zooplus med den begrunnelse at informasjonen du oppgir utgjør ulovlig innhold eller er uforenlig med zooplus sine vilkår og betingelser:

(a) beslutninger om å fjerne eller deaktivere tilgang til eller begrense synligheten av informasjonen;

(b) beslutninger om å suspendere eller avslutte leveringen av tjenesten, helt eller delvis, til deg;

(c) beslutninger om å suspendere eller avslutte kontoen din eller ikke;

(d) beslutninger om å suspendere, avslutte eller på annen måte begrense muligheten til å tjene penger på informasjon gitt av deg

vennligst bruk følgende skjema: [link]

Klagen kan fremmes innen en periode på seks måneder etter mottak av vedtaket fra zooplus gratis.

Utenrettslig tvisteløsning

Hvis du er mottaker av tjenestene til zooplus som en nettplattform (som definert i DSA), inkludert enkeltpersoner eller enheter som har sendt inn meldinger, adressert av avgjørelsene referert til i avsnittet ovenfor "Internt klagebehandlingssystem", har rett til å velge ethvert utenrettslig tvisteløsningsorgan som er sertifisert i henhold til art. 21 (3) DSA for å løse tvister knyttet til disse avgjørelsene, herunder klager som ikke er løst ved hjelp av det interne klagebehandlingssystemet nevnt i avsnittet ovenfor.