Vilkår for produktanmeldelser


Vi setter pris på om du ønsker å dele dine erfaringer med våre produkter. Alle anbefalinger, positive som negative, blir gjennomgått og frigitt. Forutsetning for frigivelsen er at betingelsene overholdes:

 1. Vennligst beskriv fordeler og bakdeler ved produktet basert på personlige erfaringer.
 2. Ekstra nyttig er spesielle tips for den daglige omgangen med produktene.
 3. Sammenlikninger med andre, liknende produkter kan gjøre anmeldelsen mer informativ.
 4. Oppgi gjerne rase og alder på dyret da dette kan være relevant informasjon for andre kunder.

Hva skal en produktanmeldelse IKKE inneholde?

 1. Spørsmål om produktet og nettbutikken. Vennligst bruk vårt kontaktformular i slike tilfeller.
 2. Usaklige beskrivelser eller banning.
 3. Telefonnummer, adresser, epostadresser eller www-adresser.
 4. Generelle kommentarer angående tilgjengelighet, frakt eller andre tjenester fra zooplus. Benytt kontaktformularet vårt i slike tilfeller.
 5. Diskusjoner basert på produktanmeldelser fra andre kunder.
 6. Kommentarer angående nødvendigheten av hele produktgrupper eller generelle bemerkninger angående riktig ernæring og hold av dyr. 

Vær oppmerksom på at vi ikke kan offentliggjøre produktanmeldelser som er i strid med disse retningslinjene.

Dersom du følger våre anbefalinger kan din beskrivelse være et viktig bidrag for å hjelpe andre kunder.

Vær også oppmerksom på at vi ikke kan offentliggjøre anmeldelser hvor stjernerangeringen og teksten åpent taler imot hverandre, og at vi forbeholder oss retten til å nekte å offentliggjøre en anmeldelse av andre grunner. Zooplus forbeholder seg også retten til å forkorte, endre eller slette innhold på denne nettsiden som ikke er forenlige med disse betingelsene. Zooplus garanterer ikke at innhold som er sendt inn senere også kan bearbeides eller slettes. Du erklærer at du og ikke zooplus er ansvarlig for innholdet i bidraget ditt.

Dersom du følger våre anbefalinger kan din beskrivelse være et viktig bidrag for å hjelpe andre kunder.

Hvordan blir anmeldelsene i nettbutikken vår opprettet og administrert?

For å lette kjøpsbestemmelsen for våre kunder, ønsker vi å gi dem muligheten for å profitere fra så mange andre kunder som mulig. Det betyr at ikke bare innloggede kunder kan gi en anmeldelse, men også gjester. På denne måten gir vi alle muligheten til å uttrykke sin mening om et produkt, uavhengig om de har kjøpt produktet hos oss eller ikke.

Anmeldelsene er sortert kronologisk, slik at du alltid får se de nyeste anmeldelsene. En bearbeidelse av anmeldelsen i etterkant er av tekniske grunner ikke mulig. Dersom du ønsker å fjerne kommentaren din kontakt ganske enkelt vårt kundeserviceteam via telefon eller via vårt kontaktformular.

Vi offentliggjør positive og negative anmeldelser. Vi forbeholder oss likevel retten til å ikke offentliggjøre anmeldelser eller til enhver slette dem uten å angi grunn. Dette gjelder spesielt ved åpenbare feil eller irrelevante bidrag (f.eks spam eller falske anmeldelser) og/eller ved krenkelse av tredjeparts rettigheter (f.eks opphavsrett eller personlige rettigheter).

Anmeldelser av produkter som beskriver en skade eller skaderisiko på dyr vil ikke bli publisert. Hvis en slik situasjon oppstår, ber vi deg om å ta kontakt med vår kundeservice direkte via kontaktskjemaet. Direkte kontakt og en grundig undersøkelse av omstendighetene er nødvendig for å overvåke og følge opp konkrete saker nøyaktig.

Ved å legge ut innhold på vår nettside erklærer du følgende:

 • Du er den eneste forfatteren og innehaver av opphavsretten til innholdet.
 • Din produktanbefaling skifter eier til zooplus. Du gir zooplus en gratis, tidsmessig og romlig ubegrenset rett til videre bruk og publisering av vurderingen din i online og offline medier.
 • Du erklærer deg inneforstått med at de data du har oppgitt med formål om offentliggjørelse og for eventuelle forespørsler til anmeldelsen blir lagret. Videre informasjon om bearbeidelse av dine personlige data finner du i vår personvernerklæring.
Du garanterer videre at du ikke legger ut innhold:
 • Som du vet er feil, unøyaktig eller forvirrende
 • Som krenker opphavsretter, patenter, merker, forretningshemmeligheter eller personvernrettigheter til tredjepart
 • Som bryter med lover, forskrifter eller regler (inkludert, men ikke innskrenket til eksportkontroll, forbrukervern, urettferdig konkurranse, like muligheter og villedende reklame)
 • Som er ærekrenkende, baktalende, provoserende, diskriminerende på grunn av religion eller etnisk opprinnelse, truende eller trakasserende for enkeltpersoner, partnerskap eller bedrifter eller som har dette til følge
 • Som inneholder et computervirus, dataormer eller andre potensielt skadelige dataprogrammer eller filer

Du erklærer deg inneforstått med å forsvare zooplus (og bedrifter forbundet med zooplus), holde skadesløs fra og mot alle krav, skader og følgeskader av noe slag, enten kjent eller ukjent, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår som følge av at du ikke overholder vilkårene ovenfor eller brudd av enhver lov eller rettigheter til tredjeparter.

Zooplus kan endre disse vilkårene til enhver tid. Vi vil da så raskt som mulig offentliggjøre en ny versjon av vår nettside.

Oppdatert: Mai 2022