Tips for å skrive en god produktanmeldelse

  1. Vennligst beskriv fordeler og bakdeler ved produktet basert på personlige erfaringer.
  2. Ekstra nyttig er spesielle tips for den daglige omgangen med produktene.
  3. Sammenlikninger med andre, liknende produkter kan gjøre anmeldelsen mer informativ.
  4. Oppgi gjerne rase og alder på dyret da dette kan være relevant informasjon for andre kunder.

Hva skal en produktanmeldelse IKKE inneholde?

  1. Spørsmål om produktet og nettbutikken. Vennligst bruk vårt kontaktformular i slike tilfeller.
  2. Usaklige beskrivelser eller banning.
  3. Telefonnummer, adresser, epostadresser eller www-adresser.
  4. Generelle kommentarer angående tilgjengelighet, frakt eller andre tjenester fra zooplus. Benytt kontaktformularet vårt i slike tilfeller.
  5. Diskusjoner basert på produktanmeldelser fra andre kunder.
  6. Kommentarer angående nødvendigheten av hele produktgrupper eller generelle bemerkninger angående riktig ernæring og hold av dyr. 

Vær oppmerksom på at vi ikke kan offentliggjøre produktanmeldelser som er i strid med disse retningslinjene.

Dersom du følger våre anbefalinger kan din beskrivelse være et viktig bidrag for å hjelpe andre kunder.