Spareplan - vilkår

Betingelser for zooplus spareplan

For zooplus spareplan gjelder mellom kunden og zooplus SE de følgende betingelser for deltagelse I versjonen som er gyldig for tidspunktet for kontraktsinngåelsen:

1. Deltagelse

Tilbudet for Spareplanen retter seg mot utvalgte kunder i myndig alder, som er registrert i nettbutikken www.zooplus.no (heretter: “nettbutikken”). Ved registreringen er kunden ansvarlig for riktig og fullstendig angivelse av de påkrevde personlige data. Kunden er forpliktet til å behandle de personlige login-data på en fortrolig måte og sikre at tredjepart ikke får tak I dem. Utvalget av kunder for SparePlan er helt og holdent opp til zooplus.

2. Kontrakts-slutt

Tilbudet om en Spareplan til utvalgte kunder i bestillingsskrittet “forhåndsvisning” er ikke bindende. Først etter valg av tilbudt Spareplan variant fra kundens side og etter klikk på knappen “kjøp” leverer kunden et bindende tilbud. Kunden mottar så en automatisk bekreftelse på mottatt bestilling av varekjøpet sammen med Spareplanen per e-post (bestillingsbekreftelse). Denne automatiserte bestillingsbekreftelsen er ikke en bekreftelse på at Spareplanen er startet. Kontrakten for Spareplan mellom zooplus og kunden trer først I kraft når zooplus bekrefter aktiveringen av den bestillte Spareplanen for kunden med en egen e-post (Spareplanbekreftelse).

Ved valg av betalingstypen forhåndsbetaling vil kontrakten starte allerede ved forsendelse av betalingsinformasjonen fra zooplus sin side. Denne betalingsinformasjonen blir sendt til kunden innen 24 timer etter formidling av bestillingen.

3. Spareplan

3.1 Generelt

Spareplanen er et betalt rabattprogramm som kun kan inngås i forbindelse med kjøp av varer. Ved kjøp av en spareplan får kunden i løpet av det fastlagte tidsrommet i henhold til spareplanen en bestemt basisrabatt på sine bestillinger i zooplus.no nettbutikk. Alt etter valgt spareplan får kunden derutover en fastlagt rabatt på utvalgte produktgrupper eller merker (såkalt premiumrabatt) I tidsrommet fastlagt av spareplanen. Basisrabatten blir ikke regnet I tillegg til den fastlagte premiumrabatten på utvalgte produktgrupper eller merker.

Spareplanen retter seg utelukkende mot privatkunder til dekning av personlig behov. Derfor kan kunden maksimalt kjøpe varer til en verdi av 30.000 kr (ikke inkludert frakt- og håndteringskostnader og før fratrekk av rabatten) per år gjennom spareplanen. Benyttelsen av spareplan for kommersielle formål er ikke tillatt. Zooplus forbeholder seg retten til å ikke akseptere tilbud/søknader fra kunder som ser ut til å ha som formål å selge varene kommersielt.

Den utvalgte spareplanen gjelder kun for den zoopluskontoen den er bestillt for. Spareplanen kan ikke overdras til en annen kundekonto. Det kan kun inngås en spareplan per kundekonto.

3.2 Rabatt, utelukkelse fra rabatt

Rabatten blir automatisk trukket fra bestillingssummen i nettbutikken alt etter spareplanvariant Trekket følger før beregningen av frakt- og håndteringskostnader.

Spareplanen kan ikke kombineres med andre rabatter i kundekontoen. Kontantbetaling av rabatten gjennom Spareplanen er utelukket.

Rabatten innkluderer ikke artikler som er markert som utelukket fra spareplanen. Zooplus er berettiget til å utelukke enkelte artikler fra rabatten uten å oppgi grunn.

3.3 Tidsrom

Tidsrommet retter seg etter utvalgt spareplanvariant og spareplanen ender automatisk ved utløpt tidsrom. Kunden blir informert om sluttdato for bestående spareplan via e-post-adressen som ble brukt ved bestillingen av spareplanen tidligst 42 dager før sluttdatoen såvel som på dagen spareplanen slutter. En forlengelse av spareplanen er kun mulig dersom zooplus tilbyr kunden å forlenge. Det består ikke et krav om forlengelse.

3.4 Priser og fraktgebyr

Prisene på bestillingstidspunktet er gjeldende. Prisene inneholder den fastsatte merverdiavgiften. For bestilling av spareplanen påfaller det ingen frakt- og håndteringskostnader.

3.5 Betaling, forfallsdato, forsinkelse

For spareplanen gjelder den betalingsmetoden som er valgt for hele varekjøpet. Betalingen av spareplanen kan betales med PayPal, kredittkort, via faktura eller ved forhåndsbetaling. Zooplus forbeholder seg retten til å kun akseptere bestemte betalingsmetoder i enkelttilfeller.

- Betaling via kredittkort

Ved betaling via kredittkort følger bokføringen innen en uke etter forsendelse av spareplanen

- Betaling via faktura

Ved betaling via faktura forplikter kunden seg til å betale fakturaen innen 14 dager etter mottatt levering av Spareplanen. Her gjelder at zooplus skal ha mottatt betaling innen fristen.

- Forhåndsbetaling

Ved forhåndsbetaling forfaller fakturabeløpet ved mottak av betalingsinformasjonen og må betales innen 7 dager etter mottakelse ved overføring til en av kontoene spesifisert nedenfor. Mottak av regningsbeløpet på zooplus sin konto er avgjørende for overholdelse av betalingsfristen. Skulle etter 7 dager ingen betalingsinngang være oppført, blir kundens bestilling automatisk kansellert.

Skulle kunden bli forsinket med betalingen, forbeholder zooplus seg å sende ut purregebyr. Kunden har bevisbyrden på at ingen eller liten skade er blitt påført.

Bankforbindelse for internasjonale kunder:

zooplus SE

Commerzbank München

IBAN: DE64 7004 0041 0211 4411 01

SWIFT (BIC): COBADEFF700

Her kan du lese mer om Personvern, Fraktkostnader og Betalingsbetingelser.

3.6 Informasjon om standen av Spareplanen

På siden “Min zooplus” kan du til enhver tid informere deg om din SparePlan.

4. Angrerett

Kunder som er forbrukere har en fjortendagers angrerett. En forbruker er enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for et formål som verken er kommersielt eller selvstendig næringsdrivende. Det gjelder følgende regler for angreretten og utelukkelse av angreretten. Ved videre spørsmål om angrerett kan kunden vende seg til zooplus kundeservice.

Informasjon om angrerett:

Du har rett til å si opp denne kontrakten med 14 dagers varsel uten å oppgi grunn for dette. Angrefristen er 14 dager fra og med den dagen du eller en tredjeperson oppnevnt av deg, og som ikke er fraktansvarlig, får varen i fysisk besittelse, alternativt, der avtalen knytter seg til levering av en vare som består av flere partier eller deler, tar det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse.

For å kunne gjøre bruk av angreretten må du informere oss (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Tyskland, faks: +49 89 211 29 222, service@zooplus.no) på en entydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. via brev, telefaks eller e-post) om at du ønsker å si opp denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte mønsterskjemaet men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meddelelsen om at du ønsker å gjøre bruk av angreretten innen fristen for angreretten utløper.

Følgene av at angreretten brukes?

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss; i alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

5. Personvern

Zooplus tar personvern for kundene alvorlig. Mer informasjon om personvern finner du her.

6. Oppsigelse

a. Oppsigelsen av spareplanen fra kundens side er til envher tid mulig med øyeblikkelig virkning uten å oppgi grunn. Oppsigelsen kan enten komme per E-post til service@zooplus.no eller per post. Det blir ikke foretatt en tilbakebetaling på det betalte enkeltbeløpet for spareplanen.

b. Zooplus har rett til å si opp spareplanen i berettigte tilfeller. En slik berettiget oppsigelsesgrunn ligger spesielt for dersom kunden -

– bryter spareplanbetingelsene eller andre kontraktsbetingelser,

– gir ufullstendig eller feil informasjon.

Oppsigelse gjøres elektronisk. Ved å sende oppsigelsen deaktiverer zooplus kundens spareplan. Vennligst bruk kontaktformular for dette.

7. Endring i kontraktsbetingelsene.

Zooplus er berettiget til å innstille spareplanen eller avvikle eller ensidig endre eller legge til kontraktsvilkår, i den grad dette er nødvendig for å fjerne ekvivalensforstyrrelser som kan oppstå senere eller for å tilpasse seg endrede juridiske eller tekniske rammebetingelser, og kunden ikke får dårligere vilkår i god tro.

Zooplus vil informere kunden om eventuelle endringer per epost. Endringen blir en del av kontrakten dersom kunden ikke motsier endringene overfor zooplus innen 2 uker etter endringsmeddelelsen i skrift eller tekstform.

8. Ansvarlig for nettbutikken

zooplus SE

Sonnenstraße 15, 80331, München

Representert ved styret:

Geoffroy Lefebvre

Andreas Maueröder

Selskapets hovedkontor: München

Amtsgericht München, HRB 125080

MVA-nr. Norge 914144825MVA

9. Kundeservice

Vår kundeservice når du hele døgnet via vår FAQ-side og kontaktformularet.

10. Sluttbestemmelse

Avtalen med kunden forblir virksom selv om en bestemmelse i angjeldende generelle forretningsbetingelser skulle være uvirksom. Avtalen med kunden reguleres av tysk rett. CISG (FN’s konvensjon om avtaler om internasjonale kjøp) gjelder ikke.

Ellers gjelder for alle bestillinger og leveringer mellom zooplus og kunden via nettbutikken de generelle foretningsbetingelsene. Detaljene finner du under.

11. Utskriftsversjon av de generelle foretningsbetingelsene

Øverst på siden for de generelle foretningsbetingelsene er det knapper for en utskriftsvennlig eller en PDF versjon av foretningsbetingelsene. Kunden kan skrive ut eller lagre disse lokalt.

Stand 23.07.2021