Spareplan vilkår

For zooplus spareplan („spareplan“) gjelder mellom kunden og zooplus SE („zooplus“) de påfølgende betingelsene for deltagelse, gjeldende på det tidspunktet da avtalen inngås:

1. Deltagelse

Tilbudet om spareplan retter seg mot utvalgte kunder av myndig alder som er registrert med norsk adresse på nettbutikken www.zooplus.no („nettbutikken“). Ved registrering er kunden ansvarlig for å oppgi sanne og fullstendige opplysninger om sine personlige data. Kunden er forpliktet til å behandle brukernavn og passord konfidensielt og ikke gi adgang for tredjepart.

Utvalg av kunder for spareplan ligger alene hos zooplus.

2. Avtalefastsettelse

Tilbudet om å velge en spareplan til utvalgte kunder i "forhåndsvisning av bestilling" er ikke bindene. Først etter valg av tilbudt spareplan-variant og et klikk på "kjøp"-knappen har kunden gjort et bindende valg. Kunden mottar deretter en automatisert bekreftelse på mottak av ordre på varene og spareplanen via e-post (ordrebekreftelse). Denne automatiserte ordrebekreftelsen er ikke aksept av tilbudet.

Avtalen med zooplus angående spareplan oppstår først når zooplus bekrefter aktivisering av bestillt spareplan for kunden med en separat e-post (spareplanbekreftelse).

Ved valg av betalingsmåten forhåndsbetaling vil avtalen oppstå allerede ved forsendelse av betalingsinformasjon fra zooplus. Denne betalingsinformasjonen sendes kunden innen 24 timer etter at bestillingen har gått gjennom.

3. Spareplan

3.1 Generelt

Spareplan er et betalt rabattprogram som kun kan gjennomføres i forbindelse med et kjøp av varer. Gjennom kjøp av en spareplan får kunden i den fastsatte tidsperioden en bestemt rabatt på bestillingene sine i nettbutikken.

Spareplanen retter seg utelukkende mot privatkunder for å dekke deres personlige behov. Derfor kan kunden per år kun kjøpe varer for maksimalt 20 000 kr (eksklusive leverings- og fraktkostnader og før fratrekk av rabatter). Bruk av spareplan for kommersielle mål er ikke tillatt.

Den utvalgte spareplanen gjelder kun for den zooplus-kundekontoen den ble bestillt gjennom. spareplanen kan ikke overføres til en annen kundekonto. Dessuten vil spareplanen ikke ha virkning ved leveringsland utenfor Norge, med forbehold om ytterligere endringer.

3.2 Rabatt, utelukkelse fra rabattering

Rabatten avhengig av valgt spareplan-variant trekkes automatisk fra bestillingssummen i nettbutikken. Fratrekket skjer før beregning av leverings- og fraktkostnader.

En kontantutbetaling av rabatten generert gjennom spareplanen er utelukket.

Artikler som i nettbutikken er markert som ekskludert fra spareplanen er utelukket fra spareplanrabatt. zooplus er berettiget til å ekskludere enkelte artikler fra rabatteringen uten begrunnelse.

3.3 Tidsperiode

Tidsperioden retter seg etter dem utvalgte spareplan-varianten og spareplanen endes automatisk når valgt tidsperiode er over. En forlengelse av spareplanen er kun mulig dersom zooplus igjen tilbyr kunden deltagelse. Kunden har ikke krav på forlengelse.

3.4 Pris og forsendelsesgebyr

Prisene på bestillingstidspunktet er gjeldende. Prisene inneholder den juridiske tyske merverdiavgiften.

For bestillingen av spareplanen selv forekommer ingen leverings- og fraktkostnader.

3.5 Betaling, forfall, forsinkelse

For spareplanen gjelder den betalingsmåten som er utvalgt for resten av varene.

Betaling av spareplanen kan skje ved forskuddsbetaling, PayPal eller med kredittkort. zooplus forbeholder seg retten til å kun akseptere bestemte betalingsmåter i enkelttilfeller.

Betaling med kredittkort

Ved betaling med kredittkort vil beløpet trekkes innen en uke etter forsendelse av spareplanen.

Betaling med PayPal

Betaling med forskuddsbetaling

Ved forskuddsbetaling forfaller fakturaen innen 7 dager etter mottak av betalingsinformasjon. For overholdelse av betalingsfristen må zooplus ha mottatt fakturabeløpet. Skulle dette ikke skje innen 7 dager, kanselleres ordren automatisk.

Skulle kunden være forsinket med betalinger, forbeholder zooplus seg retten å belaste kunden med eventuelle purregebyr. Kunden må bevise at beløpet er betalt fullt ut og i tide.

Bankforbindelse:

zooplus SE

IBAN: NO4160010511286

SWIFT (BIC): NDEANOKK

Her finner du mer informasjon om Personvern & Sikkerhet og Betalingsbetingelser. Mer informasjon om fraktkostnader finner du her.

3.6 Informasjon om tilstand på spareplanen

I „min zooplus“ kan du til enhver tid finne informasjon om spareplanen.

Vi sender regelmessig informasjon om tilstanden på spareplanen til e-post-adressen som ble oppgitt ved bestillingen av spareplanen.

4. Angrerett

Kunder, også kalt forbrukere, har en angrerett på 14 dager. Forbruker er enhver natulige person, som juridisk konkluderer en handel som ikke tilskrives deres kommersielle eller selvstendige virksomhet. Det gjelder følgende regler om angrerett og unntak fra denne. Ved nærmere spørsmål om angreretten kan kunden henvende seg til zooplus kundeservice.

Informasjon om angreretten

Du kan avbestille spareplan-avtalen innen 14 dager uten å oppgi en grunn ved hjelp av en entydig erklæring. Fristen begynner etter at du mottar dette varselet på et varig medium, men ikke før inngåelse av kontrakten og ikke før vi har oppfylt våre forpliktelser i henhold til Artikkel 246 § 2 punkt 1 i forbindelse med § 1 punkt 1 punkt 7 til 12, 15 og 19 og artikkel 248 § 13 punkt 1 EGBGB (innføringsloven til BGB - Internasjonal privatrett). For å opprettholde angrefristen er det tilstrekkelig at erklæringen er sendt, i et varig medium (f.eks brev, telefaks, e-post), innen fristens utløp.

Angre-erklæringen sendes til:

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Følger av angreretten

I tilfelle av en effektiv kansellering skal de gjensidig mottatte ytelser kompenseres. Du er forpliktet til å betale for verdien av tjenestene som er utført frem til kanselleringen dersom du ble informert om denne rettslige konsekvensen før kontrakten ble inngått og uttrykkelig har avtalt at vi skal starte utførelsen av tjenestene før angrefristen er over. Dersom du er forpliktet til å gi kompensasjon er det sannsynlig at betalingsforpliktelser for tidsrommet frem til kanselleringen fortsatt må oppfylles. Angreretten ender tidligere dersom kontrakten er fullstendig oppfyllt av begge parter før du har sendt erklæringen om bruk av angreretten. Forpliktelser om tilbakebetaling må oppfylles innen 30 dager. Fristen begynner for deg med forsendelse av angreretterklæringen, for oss når vi mottar den.

Slutt på informasjon om angreretten

5. Personvern

zooplus tar personvern meget alvorlig. For mer informasjon, vennligst se vår Personvernerklæring.

6. Oppsigelse

a. Oppsigelse av spareplanen er til envher tid mulig med øyeblikkelig virkning, uten begrunnelse. Oppsigelsen kan sendes per epost til service@zooplus.no eller per post. Ved oppsigelse av spareplanen foretas ingen refusjon av startgebyret.

b. zooplus har rett til å si opp spareplanen uten varsel med god begrunnelse. En slik berettiget oppsigelsesgrunn foreligger særlig når kunden bryter disse vilkårene eller andre kontraktsforhold eller gir ufullstendig eller feil informasjon.

Oppsigelsen skjer elektronisk. zooplus deaktiverer kundens spareplan ved forsendelse av oppsigelsen.

Du kan benytte vårt kontaktformular for oppsigelsen.

7. Endring av deltakelsesbetingelsene

zooplus har rett til å suspendere spareplanen eller endre eller legge til disse betingelsene i den grad det er nødvendig for å eliminere senere gjensidige ekvivalensforstyrrelser, eller å tilpasse seg endrede juridiske eller tekniske forhold slik at troverdigheten opprettholdes og kunden ikke settes i en vanskelig posisjon.

zooplus vil informere kunden per e-post om innholdet av endringer som skulle oppstå. Endringene vil bli en gyldig del av betingelsene dersom du ikke skriftlig protesterer på at endringene skal inngå i kontraktsforholdet med zooplus innen to uker etter å ha mottat e-posten.

8. Ansvarlig for nettbutikken

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Representert ved styret:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Selskapets hovedkontor: München

Amtsgericht München, HRB 273759

USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Kundeservice

Vår kundeservice når du via vårt

Kontaktformular

10. Sluttbestemmelser

Avtalen med kunden forblir virksom selv om en bestemmelse i angjeldende generelle forretningsbetingelser skulle være uvirksom. Dersom en bestemmelse er uvirksom eller mangler, trår det til enhver tid gjeldene regelverk i kraft.

Avtalen med kunden reguleres av tysk rett. CISG (FN’s konvensjon om avtaler om internasjonale kjøp) gjelder ikke. Dette valget av lover gjelder kun så langt innvilget beskyttelse ikke trekkes tilbake på grunn av ufravikelige bestemmelser i lovgivningen i det land hvor forbrukeren har varig opphold på tidspunktet for avtaleinngåelse.

11.Utskriftsversjon av deltagelsesbetingelsene

Ved å følge linken her kommer du til en utskriftsvennlig versjon av deltakelsesbetingelsene for zooplus spareplan. Disse kan du så skrive ut eller lagre på ønsket medium lokalt.

Stand: 02.05.2024