Vilkår for registrering av brukerkonto

Vilkår og betingelser / Vilkår for bruk

Disse vilkårene gjelder din online kundekonto hos zooplus (heretter “zoopluskonto”), en service fra zooplus SE, Sonnenstrasse 15, 80331 München, Tyskland (heretter “zooplus”)

Registrering og bruk av en zoopluskonto er ment kun for private kunder, bosatt i området EU/EØS, Sveits, Norge og Storbritania. Ved å registrere deg hos zooplus og ved å bruke zoopluskontoen samt sde andre tjenestene zooplus tilbyr, aksepterer du følgende vilkår og betingelser:

I. zoopluskonto

1. Registrering

1.1. zoopluskontoen er ment for individuelle personer registrert ved navn. Av denne grunn er en registrering nødvendig før bruk. De nødvendige boksene på online-skjemaet må korrekt fylles ut av kunden. Det er ikke tillatt å bruke navn eller adresse til en tredjeperson eller et pseudonym. Etter registreringen kan kunden bruke zoopluskontoen ved å skrive inn innloggingsinformasjonen sin (e-post adresse og passord). Kunden kan bruke sin innloggingsinformasjon for å få tilgang til andre zooplus-tjenester.

1.2. Registrering er kun mulig for personer som er myndige. Hver kunde kan kun lage en zoopluskonto.

2. Bruk

2.1. Etter registrering har kunden tilgang til sitt personlige område. Her vil kunden finne diverse informasjon. Dette inkluderer for eksempel ordreoversikt, ordrestatus, regningsoversikt, ønskeliste, produktanbefalinger samt personlig data og informasjon om andre zooplus-tjenester. Kunden kan også legge til flere leveringsadresser og endre opplysninger raskt og enkelt.

2.2. Kunden må ikke offentliggjøre informasjon som brukernavn og passord til andre personer. Data som er nødvendig for bruk må oppbevares utilgjengelig for tredjepart og sikret mot uautorisert tilgang. Skulle en kunde bli oppmerksom på misbruk av kontoen, er han / hun forpliktet til å informere zooplus øyeblikkelig slik at zooplus kan iverksette nødvendige tiltak.

2.3. Kunden er ansvarlig for misbruk av hans / hennes tilgangsdata. Spesielt gjelder dette for uautorisert opplysning og ikke sikret lagring av tilgangsdata, som kan føre til misbruk.

2.4. Kunden garanterer at han / hun ikke bruker software eller programmer som endrer eller senker funksjonen eller tilgjengeligheten til zoopluskontoen eller tjenester (spesiellt zooplus-appen), slik som hacking-forsøk, brute-force- angrep, bruk av eller forsendelse av spyware, datavirus og dataormer. Dersom zooplus utsteder advarsler eller instruksjoner til kunden angående bruk av funksjonene under zoopluskontoen eller tjenestene, er kunden forpliktet til å rette seg etter disse.

2.5. zooplus skal gjøre zoopluskontoen tilgjengelig til kunder uten avgifter for en udefinert tidsperiode. Likevel reserverer zooplus retten til å ekskludere individuelle kunder fra å registrere eller å bruke zoopluskontoen til enhver tid uten å oppgi grunn, eller til å avslutte eller modifisere/endre zoopluskontoen som en helhet eller individuelle tjenester.

3. Ansvar

3.1. zooplus skal ikke være ansvarlig for uavbrutt tilgjengelighet til zooplus nettsider og tjenester (spesielt zooplus-appen).

3.2. zooplus påtar seg ikke noe ansvar for oppdateringer riktighet, fullstendighet og kvalitet av innholdet som er angitt på nettsiden og tjenestene. Alt ansvar i sammenheng med bruk av informasjonen eller avhengighet av riktigheten er utelukket, med mindre zooplus eller deres stedfortredende agenter har handlet med intensjon eller grov uaktsomhet. Det samme gjelder for skader som et resultat av en defekt i programvaren (zooplus app). Dette gjelder også for indirekte skader, følgeskader og tapt fortjeneste.

Denne ekskluderingen gjelder ikke for skade til kropp, liv og helse og i tilfelle av ansvar i henhold til “Product Liability Act” (produktansvarsloven) og i tilfelle av brudd på essensielle kontrakt-obligasjoner (kardinalforpliktelser). Kardinalforpliktelser er de forpliktelsene som i utgangspunktet muliggjør riktig utførelse av kontrakten og er forpliktelsene som avtalepartneren kan stole på.

3.3. I tilfelle av direkte eller indirekte referenser til eksterne nettsteder (“linker” eller “hyperlinker”), har ikke zooplus noen sammenheng med innholdet av disse eksterne nettstedene. zooplus skal ikke holdes ansvarlig for disse nettstedene, heller ikke for eksternt innhold. Ansvaret ligger alene hos eieren av disse nettstedene eller personene som er ansvarlige for det eksterne innholdet.

4. Endring av zoopluskontoen, tjenestene og vilkårene

4.1. zooplus kan endre funksjonene i zoopluskontoen, zooplus-tjenestene (spesielt zooplus app, min kjæledyrprofil og vilkår & betingelser til ethvert tidspunkt for å ta hensyn til endringer i lovgivning, ubalanse mellom utførelse og vurdering som kan oppstå i etterkant eller smutthull i regelverket. En endring kan også forekomme for å muliggjøre nye tjenester, for å endre på gamle tjenester eller å avslutte dem. zooplus kan også avslutte zoopluskontoen generelt.

4.2. I tilfelle av en endring, skal nye vilkår & betingelser sendes ut til kunden per e-post. De nye vilkårene regnes som godtatt med mindre kunden sender en skriftlig innsigelse på disse til zooplus innen 15 dager etter å ha mottatt dem. Innsigelsen kan gjennomføres ved å be om en sletting av zoopluskontoen via zooplus kundeservice eller ved å sende inn en skriftlig innsigelse. zooplus vil informere kunden om denne innsigelsesretten i meldingen om endringene og at endringene regnes som godtatt dersom kunden ikke sender en skriftlig innsigelse innen 15 dager etter å ha mottatt meldingen om endring.

I tilfelle av en innsigelse, vil kundens konto slettes to uker etter utløpet av innsigelsesfristen og kundekontrakten termineres. Slettingen av kontoen vil automatisk avslutte kundens deltagelse i andre zooplus-tjenester.

5. Sletting og terminering

5.1. zooplus kan slette kundens zoopluskonto og terminere brukeravtalen i sin helhet eller avslutte kundens deltagelse i en tjeneste dersom kunden bryter disse vilkårene eller dersom det er andre berettigte grunner fra zooplus sin side, særlig en begrunnet mistanke om manipulasjon (flere registreringer), misbruk av data eller identitet, bedrageri, eller bruk for kommersielle mål eller bestillinger i størrelser som overskrider vanlige husholdningsmengder). Dersom zooplus har slettet kundens zoopluskonto og/eller avsluttet kundens deltagelse i en eller flere tjenester, kan ikke kunden registrere igjen uten uttrykkelig samtykke fra zooplus.

5.2. Slettingen av zoopluskontoen og/eller terminering av en eller flere tjenester fra kundens side er mulig til enhver tid.

5.3. Sletting av zoopluskontoen vil resultere i at kunden ikke lenger er istand til å delta i videre tjenester. Dette betyr også, for eksempel at kunden ikke lenger vil være istand til å bruke zooplus-appen og at zooPoeng eller andre rabatter du har samlet vil avsluttes.

II. Min kjæledyrsprofil

Min kjæledyrprofil er en av tjenestene som tilbys av zooplus. Totalt kan du lage opp til 10 kjæledyrprofiler. Du kan endre og slette kjæledyrprofilene til enhver tid. zoopluskontoen vil bestå uavhengig av opprettelsen av en kjæledyrprofil inntil denne slettes av kunden eller av zooplus.