Vårt engasjement for miljøet

Engasjement for miljø

Som internettfirma som selger i hele Europa tar vi ansvaret vårt for planeten svært alvorlig og forsøker aktivt å bidra til å nå de globale klimamål.  Vi overvåker regelmessig vårt CO₂-fotavtrykk etter mål fra Greenhouse Gas Protocol og setter inn tiltak på bakgrunn av dette, slik at vi kan forhindre eller redusere utslipp.

I tillegg viser vitenskapelige undersøkelser som f.eks. et aktuelt studie fra det tyske miljøverndepartmentet at internetthandel i de fleste tilfeller har et lavere utslipp av drivhusgasser i forhold til innkjøp i fysiske butikker.  Et problem i internetthandel som er spesielt belastende for miljøet er en stor mengde returvarer. Hos zooplus er returkvoten imidlertid konstant under en prosent og dermed en relativ lav innvirkning på miljøet.

Unngå og reduksjon av CO₂-utslipp

Hos zooplus jobber vi på ulike måter for å redusere CO₂-utslipp. Her er noen eksempler:

Effizientes Logistiknetzwerk ​Effektivt logistikknettverk

Via et tett nettverk av lager i hele Europa satser vi på korte transportveier for å redusere utslipp. I tillegg jobber vi mer og mer med klimanøytrale transportpartnere som for eksempel bruker elektriske kjøretøy for transport.

Miljøvennlig forpakningMiljøvennlig forpakning

Både våre kartonger og emballasjen i pakkene våre er i stor grad laget av resirkulerbart materiale og kan gjenvinnes etter bruk. Dessuten tester vi kontinuerlig økologiske produktinnovasjoner for å gjøre materialbruken vår mer miljøvennlig. 

Standardisert transportStandardisiert logistikk

Vi bruker et begrenset antall standard-pakkestørrelser som kan tilpasses etter innholdet. Dermed sparer vi fyllmateriale og muliggjør en maksimal utnyttelse av ladekapasiteten i trailerne slik at transporten kan begrenses totalt sett.

Donering av fôrDonering av fôr

Vi legger vekt på å ikke produsere unødvendig avfall og spesielt vil vi unngå å kaste verdifullt fòr. Derfor donerer vi regelmessig fòr som nærmer seg "best før" - datoen til dyrevernsorganisasjoner.

Fornuftig omgang med returvarerBærekraftig omgang med returvarer

Retur av utstyr blir som regel forberedt for å kunne selges igjen, produkter som ikke kan selges, men som likevel er brukbare donerer vi. Vi forsøker så langt det er mulig å reparere skadete produkter via bruk av erstatningsdeler istedet for å erstatte hele produktet.

Fornybar energiFornybar energi

Energiforsyning til diverse administrasjonsbygg og lager i nettverket vårt forsørges av fornybar energi. Vårt hovedkvarter i München bruker for eksempel strøm fra 100% grønn energi.

Kompensasjon av karbonutslipp

Med kundens samtykke betaler vi et klimabidrag per bestilling, slik at vi kan støtte klimaprosjekter og kompensere for gjennomsnittlige CO₂-utslipp. Dermed blir CO₂ som slippes ut et sted spart inne et annet sted i verden. Tanken bak er at det avgjørende for atmosfæren er at det totalt sett slippes ut mindre drivhusgass og ikke primært hvor det skjer.

zooplus sitt engasjement

zooplus sitt engasjement i Ghana

For å unngå den skadelige effekten av drivhusgasser støtter vi for eksempel klimaprosjekter som satser på utbygging av fornybar energi som vind – og vannkraft eller prosjekter som bevarer skogsområder fra nedhogging og dermed bevarer viktige karbonlager. Zooplus støtter blant annet et prosjekt for fremstilling av vegetabilsk kull fra bambusavfall, noe som kan binde karbon permanent. Les mer her om engasjementet vårt i de enkelte prosjektene og om vår partner-plattform Ceezer.

I tillegg til bidrag til klima, legger samtlige prosjekter vekt på de 17 målene for en bærekraftig utvikling som ble utviklet av forente nasjoner. Slik sikres i tillegg til beskyttelse av klimaet for eksempel forbedret helsesystem eller lokale arbeidsplasser for befolkningen.

Prosjektene for å forhindre utslipp av drivhusgasser er alle sertifisert etter internasjonale standarder som Gold Standard, Verra eller Plan Vivo. Prosjekter for opptak og lagring av CO2 befinner seg allerede i en presertifiserings-fase. Via disse uavhengige standardene sikres at prosjekten faktisk sparer CO2 og deres bidrag til beskyttelse av klimaet overprøves regelmessig av tredjeparter.

Hyppig stilte spørsmål rundt temaet CO₂-kompensasjon

  • Hva er et klimabidrag og hva betyr CO₂-kompensasjon?

  • Hva er et klimaprosjekt?

  • Hvorfor bør man kompensere CO₂-utslipp?

  • Hvordan vet zooplus at CO₂ faktisk spares inn i prosjektene?

  • Hvorfor fins det ikke klimaprosjekter i Europa?

Betalingsmetoder

Levering

  • Posten
  • Bring

Sikkerhet

Følg zooplus

  • App Store
  • Google Play