Vårt engasjement for miljøet

Engasjement for miljø

Som internettfirma som selger i hele Europa tar vi ansvaret vårt for planeten svært alvorlig og forsøker aktivt å bidra til å nå de globale klimamål.  Vi overvåker regelmessig vårt CO₂-fotavtrykk etter mål fra Greenhouse Gas Protocol og setter inn tiltak på bakgrunn av dette, slik at vi kan forhindre eller redusere utslipp.

I tillegg viser vitenskapelige undersøkelser som f.eks. et aktuelt studie fra det tyske miljøverndepartmentet at internetthandel i de fleste tilfeller har et lavere utslipp av drivhusgasser i forhold til innkjøp i fysiske butikker.  Et problem i internetthandel som er spesielt belastende for miljøet er en stor mengde returvarer. Hos zooplus er returkvoten imidlertid konstant under en prosent og dermed en relativ lav innvirkning på miljøet.

Unngå og reduksjon av CO₂-utslipp

Hos zooplus jobber vi på ulike måter for å redusere CO₂-utslipp. Her er noen eksempler:

Effizientes Logistiknetzwerk ​ Effektivt logistikknettverk

Via et tett nettverk av lager i hele Europa satser vi på korte transportveier for å redusere utslipp. I tillegg jobber vi mer og mer med klimanøytrale transportpartnere som for eksempel bruker elektriske kjøretøy for transport.

Miljøvennlig forpakning Miljøvennlig forpakning

Både våre kartonger og emballasjen i pakkene våre er i stor grad laget av resirkulerbart materiale og kan gjenvinnes etter bruk. Dessuten tester vi kontinuerlig økologiske produktinnovasjoner for å gjøre materialbruken vår mer miljøvennlig. 

Standardisert transport Standardisiert logistikk

Vi bruker et begrenset antall standard-pakkestørrelser som kan tilpasses etter innholdet. Dermed sparer vi fyllmateriale og muliggjør en maksimal utnyttelse av ladekapasiteten i trailerne slik at transporten kan begrenses totalt sett.

Donering av fôr Donering av fôr

Vi legger vekt på å ikke produsere unødvendig avfall og spesielt vil vi unngå å kaste verdifullt fòr. Derfor donerer vi regelmessig fòr som nærmer seg "best før" - datoen til dyrevernsorganisasjoner.

Fornuftig omgang med returvarer Bærekraftig omgang med returvarer

Retur av utstyr blir som regel forberedt for å kunne selges igjen, produkter som ikke kan selges, men som likevel er brukbare donerer vi. Vi forsøker så langt det er mulig å reparere skadete produkter via bruk av erstatningsdeler istedet for å erstatte hele produktet.

Fornybar energi Fornybar energi

Energiforsyning til diverse administrasjonsbygg og lager i nettverket vårt forsørges av fornybar energi. Vårt hovedkvarter i München bruker for eksempel strøm fra 100% grønn energi.

Kompensasjon av CO₂-utslipp

Med kundens samtykke betaler vi et klimabidrag per bestilling, slik at vi kan støtte klimaprosjekter og kompensere for gjennomsnittlige CO₂-utslipp. Dermed blir CO₂ som slippes ut et sted spart inne et annet sted i verden. Tanken bak er at det avgjørende for atmosfæren er at det totalt sett slippes ut mindre drivhusgass og ikke primært hvor det skjer.

zooplus sitt engasjement i Ghana

zooplus sitt engasjement i Ghana

Sammen med ClimatePartner støtter vi et prosjekt for mer effektive ovner slik at lokalbefolkningen kan benytte et renere og energisparende alternativ til matlaging over åpen flamme. Ovnene bruker mye mindre ved eller kull og dermed kan opptil 4,46 tonn CO2 spares inn per år. Slik kan også viktig skog bevares fra vedproduksjon og kan bestå som en viktig  CO2-samler og som livsrom for dyr og planter. Samtidig sparer husholdningene tid og penger,  ettersom de bruker mindre brensel. Også fra et helsemessig perspektiv er ovnene en fordel for brukerne da frisetningen av skadelige stoffer er mindre i forhold til ved åpen ild. Prosjektet er sertifsert etter en "Gold Standard" og regnes med som en av de 17 FN-mål for bærekraftig utvikling. 

zooplus sitt engasjement i Tanzania

Tansania

I tillegg engasjerer zooplus seg i et myclimate klimaprosjekt, som sikrer urbefolkningen landrettigheter i Tanzania og forsterker omsetning av kommunale landskapsplaner gjennom beskyttelse av skogområder. Gjennom å forhindre avskogingen minsker man utslipp av drivhusgasser i atmosfæren samt sikrer livsrom for truede dyrearter mellom Yaeda-​dalen Ngorongoro-høylandet.

De internasjonale  klimaprosjektene fra myclimate oppfyller den høyeste standarden (CDM, Gold Standard, Plan Vivo) og bidrar til FNs mål om bærenraftig utvikling. Disse prosjektene bidrar dermed til sosial, økologisk og økonomisk utvikling i regionen.

Hyppig stilte spørsmål rundt temaet CO₂-kompensasjon

333zooPoeng
Ikke gå glipp av personlige tilbud, kampanjer og rabatter!
Ikke gå glipp av personlige tilbud, kampanjer og rabatter!
Velg kjæledyr

Betalingsmetoder

Levering

  • Posten
  • Bring

Sikkerhet

Følg zooplus

  • App Store
  • Google Play