Vårt engasjement for mennesker

Vårt engasjement for mennesker

Det er ekstra viktig for oss å sikre et arbeidsmiljø hvor våre medarbeidere trives og kan utvikle seg videre. Vi legger vekt på stabile forhold til både  medarbeidere og kunder.

Mangfold & inkludering

Mangfold og inkluderingMangfold & Inkludering

Vi legger stor vekt på å sikre mangfold og inkludering uavhengig av opprinnelse, kjønn, seksuell orientering, alder og handikap. Derfor har også alle våre medarbeidere muligheten til å engasjere seg innen de ulike temaene.

Flerkulturelt miljøFlerkulturelt miljø

Våre medarbeidere kommer fra over 60 nasjoner og jobber fra ulike steder i hele Europa. Vi vet at samarbeid mellom mennesker med ulike ideer, styrker og egenskaper er nøkkelen til suksess. Via „Culture Days“ styrker vi målrettet vår forståelse for hverandre.

KvinneandelKvinneandel

Med en kvinneandel på 49 % har vi hos zooplus nesten 100% balanse mellom kjønnene. For at det skal forbli slik, har vi rekrutteringskampanjer rettet ekstra mot kvinner og har også dannet et internt kvinnenettverk.

Våre medarbeidere

Personlig utviklingPersonlig utvikling

Vi støtter proaktivt livslang læring. Våre ansatte følges opp fra første dag og kan gjennom hele karrieren delta på for eksempel interne og eksterne kurs eller coaching.

Helse & VelværeHelse & Velvære

For at våre medarbeidere alltid skal kunne gi sitt beste støtter vi dem i å bli sunne og spreke. Derfor sørger vi for en medisinsk preventiv oppfølgning og sikkerhetskurs, tilbyr online trening og samt en app for bedre helse og sunnhet.

Hybrid arbeidHybrid arbeidsmodell

Vi tilbyr fleksible arbeidsmodeller også utenom korona-pandemien. En blanding av jobb på kontor og hjemmekontor er standard hos oss og garanterer en høy grad av effektivitet og komfort for alle.

zooPlus Spiritzooplus spirit​

Vi har flere fellesnevnere enn arbeid. Det ser vi særlig i sosiale sammenkomster for hele firmaet eller for teamet, om så være julefest på takterrrasen vår eller virtuell matlagingskveld.

Våre retningslinjer

Våre retningslinjer

Personvern: Beskyttelse av personlige opplysninger og høy grad av datasikkerhet har høyeste prioritet hos oss. Derfor har vi dedikerte avdelinger som sikrer denne beskyttelsen og overholdelse av de relevante rettslige krav. Ansatte i alle avdelinger får også kursing i personvern.

> Mer Informasjon angående personvern hos zooplus

Business Ethics: For zooplus er ansvarlig atferd i tråd med lovverket en selvfølge. Derfor er våre medarbeidere og samarbeidspartnere forpliktet til å følge zooplus atferdskodex. Gjennom vårt Compliance Management System sørger vi for omsetning av relevante retningslinjer i de enkelte avdelingene samt for tilsvarende kontroller og kurs. Ved brudd på gjeldende lovverk eller vår Compliance-Standard kan dette meldes via et internt system eller via en uavhengig ekstern instans.

> Mer Informasjon om zooplus kodeks