Betingelser for deltakelse i konkurransen "Sommerbilder"

1. Arrangør

Arrangøren av "Sommerbildet" - konkurransen på Instagram og Facebook - sidene til zooplus.no er zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Munich (heretter: "Arrangør").

Konkurransen støttes ikke av Facebook / Instagram og har ingen kobling til Facebook / Instagram.

2. Vilkår for deltakelse

Enhver fysisk person over 18 år som er bosatt i Norge kan delta gratis uten forpliktelser til kjøp. Ansatte hos arrangøren og deres pårørende samt ansatte i selskapene som deltar i denne konkurransen og deres pårørende er utelukket fra deltakelse. Deltakelse er kun mulig under inkludering av disse deltakelsesvilkårene. Den juridiske prosessen er utelukket.

3. Konkurranseperiode

Konkurransen starter den 04.08.2023 og avsluttes den 13.08.2023 kl 23:59 .

4. Implementering og bearbeidelse

Deltakerne må laste opp bilder av kjæledyr som nyter sommeren, soler seg, plasker i vannet, er ute på tur etc i profildelen av "Min kjæledyrprofil"  hos zooplus.

Det er ingen rett til deltakelse. Arrangøren forbeholder seg retten til å slette kommentarer/bilder, spesielt dersom innholdet ikke oppfyller kravene i konkurransen og/eller er av rasistisk, seksuell og/eller ulovlig karakter.

Deltakeren samtykker til å bli informert av arrangøren via epost dersom denne har vunnet. Arrangøren vil be deltakeren om å akseptere statusen som vinner og dermed mottaker av premien på dennes zooplus-konto. Dersom den aktuelle vinneren ikke svarer på premieinformasjonen innen 1 uke etter mottak av varslingen, vil en ny vinner bli valgt.

Arrangøren har rett til å avslutte konkurransen når som helst av gode grunner. En slik årsak skal anses for å foreligge spesielt hvis forløpet av premietrekningen har blitt påvirket på en utillatelig måte eller det er gjort forsøk på å utøve slik innflytelse. I tillegg har arrangøren rett til å forlenge konkurransen eller tilby premier før konkurransens slutt.

5. Premie

Vinneren vil motta et gavekort på 500 kr som kan brukes hos zooplus til og med 31.12.2023, og vi vil publisere bildet ditt på våre sosiale medier.

Det blir valgt totalt 5 vinnere.

Premiene er ikke overførbare og kan ikke utbetales kontant eller byttes av vinneren. Arrangøren har rett til å bytte ut den respektive premien på kort varsel.

Vinnerbildene vil bli valgt i henhold til følgende kriterier:

- Bildet av kjæledyret  som nyter sommeren, soler seg, plasker i vannet, er ute på tur etc må lastes opp i profildelen av "Min kjæledyrprofil".

- Bildet må inneholde et sommerelement: vann, natur, sol, strand,...

- Bruker må være abonnenent på nyhetsbrevet

- Bruksrettighetene for åndsverk og kjæledyrdata under kjæledyrprofilen må godkjennes

6. Utelukkelse av ansvar

Deltakerne er alene ansvarlige for nøyaktigheten av informasjonen som gis til arrangøren. Deltakeren er ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter dersom denne bruker materiale han/hun ikke eier rettighetene til eller som på annen måte bryter gjeldende lov. I denne forbindelse skal arrangøren fritas fra deltakerens forpliktelse til å betale erstatning.

Erstatningskrav mot arrangøren i forbindelse med konkurransen er utelukket - innenfor grensene av det som er rettslig tillatt - uavhengig av rettsgrunnlaget, med mindre arrangøren forsettlig eller grovt uaktsomt har misligholdt lovpålagte forpliktelser. Ansvar for uriktige opplysninger eller beskrivelser av premiene som tilbys er - så langt det er lovlig mulig - utelukket. Premiene kan avvike i presentasjonen fra premiene som presenteres i reklamemateriellet som brukes for denne konkurransen.

Arrangøren er ikke ansvarlig for rettidig behandling og overføring av registrerte kjøretider og personlige detaljer via Facebook/Instagram-fansiden, enten det skyldes teknisk eller annen datafeil eller annen feil.

7. Klager

Klager i forbindelse med konkurransen kan sendes til arrangøren via e-post: service@zooplus.no eller skriftlig til adressen til det registrerte kontoret spesifisert i paragraf 1 i disse vilkårene og betingelsene. Arrangøren vil umiddelbart undersøke klagen og svare skriftlig eller via e-post (avhengig av kontaktmetoden valgt av klagerne). Svar på klagen vil bli gitt innen 14 dager etter mottak av klagen.

8. Personvern

Innenfor rammen av denne konkurransen vil arrangøren bruke dine personlige opplysninger fra din zooplus kundekonto (fornavn, etternavn og e-postadresse) for å administrere konkurransen og sende deg premien i tilfelle du er en vinner. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er ditt samtykke (Art. 6.1.b GDPR) som vil bli forespurt på e-post i tilfelle du er en av vinnerne. Ytterligere informasjon om personvern finner du her: Personvern

9. Sluttbestemmelser

Deltakelse i konkurransen er underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, unntatt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Når det gjelder forbrukere, skal dette lovvalget bare gjelde i den utstrekning den gitte beskyttelsen ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i den stat hvor forbrukeren har sitt vanlige opphold.

Skulle noen av disse bestemmelsene være eller bli ugyldige, skal ikke gyldigheten av de resterende bestemmelsene påvirkes. I stedet for den ugyldige bestemmelsen, gjelder den lovmessige bestemmelse som økonomisk sett kommer nærmest den mening og formål som er uttrykt i den ugyldige bestemmelsen. Det samme gjelder ved et smutthull i disse vilkårene for deltakelse.