Generell databeskyttelsesinformasjon(Personvern) (Art 13 GCPR) for deltakere i spørreundersøkelser

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen og hvem kan du henvende deg til?

zooplus AG, Sonnenstrasse 15, D-80331 Munich, Germany Tel.: +49/89/21129211; email: service@zooplus.no

2. Kan jeg protestere på databehandlingen eller trekke tilbake mitt samtykke og hvis dette er tilfelle, hvordan?

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket om å behandle dine data. Dersom du ønsker å trekke deg fra å delta I spørreundersøkelser, vennligst send en epost til service@zooplus.no med en indikasjon om din tilbakekalling. Vennligst merk at vi kan anonymisere dine data etter analyse og at vi kanskje ikke lenger kan identifisere deg med det formål å respektere dine registrerte rettigheter etterpå.

3. Hvilke data behandles og for hvilket formål?

4. Til hvem gir vi dataene videre og for hvilket formål?

All data nevnt over vil deles med de følgende tjenesteyterne:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Hamburg Germany

online survey programming, provision of survey links, survey hosting, provision of survey data.

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Online survey programming, provision of survey links, survey hosting, provision of survey data.

(online spørreundersøkelse-programmering, levering av spørreundersøkelses-linker, hosting/vert for spørreundersøkelser, levering av spørreundersøkelses-data) (vet ikke om vi kan beholde dette på engelsk eller om oversettelse er bedre. Google sier kun undersøkelse, ikke spørreundersøkelse)

5. Er det en overføring av data til et tredje land?

Nei

6. Hvor lenge lagrer vi dine data?

Resultatene av undersøkelsen kan bli brukt for analyse I kombinasjon med din personlige data (Mottager-ID/Kunde-ID/E-post adresse/handlevaner) med mindre ditt samtykke er tilbakekallt I denne tiden, og kan deretter bli anonymisert for langvarig lagring.

7. Er det nødvendig å gi personlig data for legale eller kontrakt-messige årsaker?

Nei

8. Er det noen automatiserte beslutninger på grunnlag av dine personlige data eller profilering under Art 22?

Nei

9. Hvilke rettigheter har du?

Du har retten til å når som helst be om bekreftelse fra zooplus om vi behandler din personlige data og retten til informasjon om denne personlige dataen. Du har også retten til retting, sletting og begrensning av databehandling, såvel som retten til når som helst å motsette deg behandlingen av personlig data eller å tilbakekalle dit samtykke for behandling av data eller til å be om overføring av data. For informasjonsbehov eller forespørsler, tilbakekalling eller for motsettelse av databehandling, vennligst send en e-post til vår personvernansvarlige eller til kontaktdetaljene ovenfor. I tillegg har du rett til å klage til tilsynsmyndighet om det oppstår brudd på personvern.

10. Spesiell informasjon om retten til å protestere/innsigelsesrett.

1. Saks-spesifikk innsigelsesrett

Du har retten, av årsaker I din situasjon, til å protestere til enhver tid mot behandlingen av personlig data I henhold til Article 6 (1) (f) GDPR (databehandling basert på balanse av interesser). Dette gjelder også for profilering basert på denne provisjonen innenfor meningen av Art. 4 No. 4 GDPR for kundekonsultasjon og kundeservice og for salgsformål. Derso du protesterer/avgir en innsigelse, vil din personlige data ikke lenger behandles med mindre zooplus frembringer tvingende legitime begrunnelser for behandling som overskrider dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for formålet å hevde, utføre eller å forsvare juridiske krav.

2. Retten til innsigelse til behandling av data for direkte markedsførings-formål

zooplus kan også behandle dine data for direkte markedsføring så langt vi har lov til det. Du har retten til å protestere til enhver tid til behandling av personlig data som angår deg for formålet av slik markedsføring, uten å pådra deg kostnader annet enn overføringskostnadene I henhold til basistakstene. Dette gjelder også profilering, så lenge det er assosiert med slik direkte markedsføring. Dersom du protesterer på behandlingen for direkte markedsføringsformål, vil vi ikke lenger behandle dine data for slike formål. Protesten/innsigelsen kan lages I friform. Kontakt-detaljene kan du finne I seksjon 1.

11. Hrordan kan jeg nå personvernansvarlig?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Munich, email: ph@hwdata.de.