Generell databeskyttelsesinformasjon(Personvern) (Art 13 GCPR) for deltakere i spørreundersøkelser

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen og hvem kan du henvende deg til?

zooplus SE, Sonnenstrasse 15, D-80331 Munich, Germany Tel.: +49/89/21129211; email: service@zooplus.no

2. Kan jeg protestere på databehandlingen eller trekke tilbake mitt samtykke og hvis dette er tilfelle, hvordan?

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket om å behandle dine data. Dersom du ønsker å trekke deg fra å delta I spørreundersøkelser, vennligst send en epost til service@zooplus.no med en indikasjon om din tilbakekalling. Vennligst merk at vi kan anonymisere dine data etter analyse og at vi kanskje ikke lenger kan identifisere deg med det formål å respektere dine registrerte rettigheter etterpå.

3. Hvilke opplysninger behandles og for hvilket formål?

Kundeinformasjon

Mottaker-id, kunde-id, bestillings-id & epostadresse, handlemønster (dersom du har kjøpt hos oss tidligere)

Denne dataen vil brukes til å kommunisere og / eller sende premier til vinnere/deltagere. I noen tilfeller vil denne dataen også brukes til å gjennomføre videre dataanalyse for det formålet å danne kundesegmenter. Art 6(1)(a) av GDPR (Consent)

Sosial-demografisk data

Denne informasjonen vil bli brukt til å danne en segmentasjon av klientene, basert på en gruppedata-analyse fokusert på å utforske likheter blandt deltagerne. Ingen sensitiv personlig data samles inn. Art 6(1)(a) av GDPR (Consent)

Preferanser og meninger

Preferanser og meninger

Data vil bli behandlet med målet å danne en profil for forskjellige kundesegmenter. Analysen vil kun skje på et gruppenivå. Art 6(1)(a) av GDPR (Consent)

4. Til hvem gir vi dataene videre og for hvilket formål?

Alle ovennevnte opplysninger gis videre til følgende tjenesteyter:

quantilope GmbH Charlottenstraße 26, 20357 Hamburg, Deutschland

Programmering av online spørreundersøkelse, oppsetting av linker i undersøkelsen, vert for undersøkelsen, fremleggelse av data.

Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ireland.

Programmering av online spørreundersøkelse, oppsetting av linker i undersøkelsen, vert for undersøkelsen, fremleggelse av data.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Neuseeland

Programmering av online spørreundersøkelse, oppsetting av linker i undersøkelsen, vert for undersøkelsen, fremleggelse av data.

5. Er det en overføring av data til et tredje land?

Nei

6. Hvor lenge lagrer vi dine data?

Resultatet av spørreundersøkelsen kan benyttes i kombinasjon med dine personlige opplysninger (mottaker-id/kunde-id/epostadresse/kjøpsmønster) for analyseformål med mindre du trekker tilbake ditt samtykke til dette samt lagres anonymt over en lengre periode. Ved bestemte undersøkelser kan bestillingsnummer samles inn, dette anonymiseres ikke ved langfristig lagring.

7. Er det nødvendig å gi personlig data for legale eller kontrakt-messige årsaker?

Nei

8. Er det noen automatiserte beslutninger på grunnlag av dine personlige data eller profilering under Art 22?

Nei

9. Hvilke rettigheter har du?

Du har retten til å når som helst be om bekreftelse fra zooplus om vi behandler din personlige data og retten til informasjon om denne personlige dataen. Du har også retten til retting, sletting og begrensning av databehandling, såvel som retten til når som helst å motsette deg behandlingen av personlig data eller å tilbakekalle dit samtykke for behandling av data eller til å be om overføring av data. For informasjonsbehov eller forespørsler, tilbakekalling eller for motsettelse av databehandling, vennligst send en e-post til vår personvernansvarlige eller til kontaktdetaljene ovenfor. I tillegg har du rett til å klage til tilsynsmyndighet om det oppstår brudd på personvern.

10. Spesiell informasjon om retten til å protestere/innsigelsesrett.

1. Saks-spesifikk innsigelsesrett

Du har retten, av årsaker I din situasjon, til å protestere til enhver tid mot behandlingen av personlig data I henhold til Article 6 (1) (f) GDPR (databehandling basert på balanse av interesser). Dette gjelder også for profilering basert på denne provisjonen innenfor meningen av Art. 4 No. 4 GDPR for kundekonsultasjon og kundeservice og for salgsformål. Derso du protesterer/avgir en innsigelse, vil din personlige data ikke lenger behandles med mindre zooplus frembringer tvingende legitime begrunnelser for behandling som overskrider dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for formålet å hevde, utføre eller å forsvare juridiske krav.

2. Retten til innsigelse til behandling av data for direkte markedsførings-formål

zooplus kan også behandle dine data for direkte markedsføring så langt vi har lov til det. Du har retten til å protestere til enhver tid til behandling av personlig data som angår deg for formålet av slik markedsføring, uten å pådra deg kostnader annet enn overføringskostnadene I henhold til basistakstene. Dette gjelder også profilering, så lenge det er assosiert med slik direkte markedsføring. Dersom du protesterer på behandlingen for direkte markedsføringsformål, vil vi ikke lenger behandle dine data for slike formål. Protesten/innsigelsen kan lages I friform. Kontakt-detaljene kan du finne I seksjon 1.

11. Hrordan kan jeg nå personvernansvarlig?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Munich, email: ph@hwdata.de.