Din handlekurv

Handlekurven din er tom.

Fri frakt fra 499 kr - ingen tollavgifter**

Konkurransevilkår

 

Vilkår for deltakelse i trekningen av et gavekort i anledning vår spørreundersøkelse 2017“

Utløsning av 5 gavekort â 300 kr for zooplus.no

1. Arrangør

Arrangør av denne konkurransen er zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München (heretter kalt „zooplus“).

2. Deltakere

2.1. Alle fysiske personer som deltar i vår kundeundersøkelse 2017 og som fullstendig fyller ut formularet https://www.surveymonkey.de/r/Norge17 samt oppgir sin emailadresse innen fristen.
2.2. Utelukket fra deltakelsen er ansatte i zooplus og deres samarbeidspartnere.

3. Tidsrom for konkurransen

Konkurransen starter den 19.10.2017 og avsluttes den 29.10.2017 kl 23:59.

4. Premie

Det utløses tilsammen 5 gavekort â 300 kr til bruk i nettbutikken zooplus.no. Vinnerne kan ikke gjøre krav på kontant utbetaling av beløpet eller bytting av gaven. Premien kan heller ikke overdras til en tredjepart.

5. Trekning og angivelse av vinnerne

5.1. Vinnerne trekkes tilfeldig ut blant alle anerkjente deltakere som har fylt ut og sendt inn spørreskjemaet innenfor det nevnte tidsrom. Klageretten er utelukket.
5.2. Premiene sendes ut til vinnernes oppgitte emailadresse innen 3 uker etter at konkurransen er avsluttet.

6. Sluttbestemmelser

6.1. Alle personlige opplysninger er atskilt fra undersøkelsen. Den oppgitte emailadressen brukes utelukkende i konkurranseøyemed. En øvrig bruk av emailadressen finner ikke sted.Deltagerne har krav på de juridiske rettighetene som gjelder for informasjonsdelings-, endrings- og tilbakekallingretten.
6.2. Dersom en deltaker ikke overholder deltakelsesbetingelsene forbeholder zooplus seg retten til å stenge denne ute fra konkurransen. Også personer som benytter seg av ikke-tilatte hjelpemidler eller på annen måte skaffer seg fordeler gjennom manipulasjon vil bli utestengt fra deltakelsen. Deltakelse via spillforeninger eller automatiske tjenester er utelukket. Ved manglende overholdelse av nevnte betingelser kann premien trekkes tilbake i ettertid.
6.3. zooplus forbeholder seg retten til å endre deltakerbetingelsene eller til å avbryte konkurransen uten å angi årsak, dersom en teknisk eller juridisk gjennomføring av konkurransen ikke er sikret.
6.4. Deltagelse i konkurransen følger gjeldene lover i Bundesrepublikken Tyskland under utelukkelse av CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
6.5. Skulle en eller flere av de ovenstående klausuler bli delvis eller fullstendig uvirksomme, eller ikke gjennomførbare, forblir de andre betingelser virksomme. I deres sted inntrer en tilsvarende gyldig klausul i kraft.